Akaan seurakunnan tietosuojaselosteet

Tälle sivulle on listattuna seurakunnan eri toimintojen tietosuojaselosteet. Tarkemmat tiedot löydät selosteiden tarkoituksesta Akaan seurakunnan selosteesta käsittelytoimistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Tietosuojaseloste jäsentietojärjestelmästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste kasvatus- ja rippikoulutyöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste diakoniatyön asiakasrekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste lähetystyöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste musiikkityöstäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste valokuvista ja viedotallenteistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste hautarekisteristä ja haudanhoitosopimuksistaLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste henkilörekrytoinneista sekä KirkkoRekry-järjestelmästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste luottamushenkilörekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste Katrina-toiminnanohjausjärjestelmästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste Lukkarista - Suomen evankelis-luterilaisen kirkon verkkosivustojen julkaisujärjestelmästäLinkki avautuu uudessa välilehdessä
Tietosuojaseloste ostolaskujen toimittajarekisteristäLinkki avautuu uudessa välilehdessä

Tietosuoja Akaan seurakunnassa

Suomen evankelis-luterilaisella kirkolla ja Akaan seurakunnalla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Kaikki toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Tietosuoja-asioissa vastuullisuus ja luottamuksellisuus ovat meille tärkeitä ja sitoudumme suojaamaan jäsentemme ja asiakkaidemme yksityisyyttä.

Tälle sivulle on koottu tietoa Akaan seurakunnan henkilötietojen käsittelystä. Sivulla on linkit seurakunnan tietosuojaselosteisiin.

Tietojen kerääminen ja käyttäminen

Seurakuntien toiminta ja jäsenyys edellyttävät henkilötietojen käsittelyä. Yksilöiviä henkilötietoja ovat mm. nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot.

Keräämme henkilötietoja jäsenrekisterin lisäksi erilaisten leirien, kerhojen, retkien, tapahtumien ja  tilaisuuksien yhteydessä sekä asiakaspalvelutilanteissa ja sopimuksia tehtäessä. Tiedot saadaan pääasiallisesti henkilöltä itseltään. Tämän lisäksi saamme jäsentietojärjestelmän päivittämiseen tietoja väestötietojärjestelmästä.

Käytämme henkilötietoja Akaan seurakunnan toiminnassa sekä jäsenyyden ja asiakassuhteiden hoitamisessa.

Käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittely perustuu lakisääteisiin velvoitteisiin ja rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Oikeusperusteena on useimmiten seurakunnan jäsenyys, merkityksellinen asiakassuhde, palvelussuhde tai sopimus. Lisäksi voimme käsitellä tietoja henkilön suostumuksella.

Tietojen säilyttäminen ja suojaaminen

Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä hyvää hallintotapaa ja tietosuojakäytäntöä. Henkilötietoja voivat käsitellä vain ne henkilöt, jotka tarvitsevat niitä työtehtävissään. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelemiseltä.

Säilytämme henkilötietoja tarvittavan ajan, jota määrittää niiden käyttötarkoitus. Joidenkin tietojen säilyttäminen on määritelty lainsäädännössä (esim. kirkkolaki, väestötietolaki ja kirjanpitolaki) rekisterinpitäjälle asetettujen velvollisuuksien ja vastuiden toteuttamiseksi.

Rekisteröidyn oikeudet

  • Pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista.
  • Pyytää rekisterinpitäjältä häntä itseään koskevien henkilötietojen käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.
  • Niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa, tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
  • Tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä kansalliselle valvontaviranomaiselle, jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan EU:n yleistä tietosuoja-asetusta. Tämän oikeuden käyttäminen ei rajoita kirkkolain (1054/1994) mukaisia muutoksenhakukeinoja.

Tietopyyntö

Voit tehdä tietopyynnön itseäsi koskevista henkilötiedoista tällä lomakkeella. Toimita tietopyyntö seurakunnan asiakaspalveluun seurakuntatoimistoon.

Toimitamme tiedot aina kirjallisesti.

Yhteystiedot

Akaan seurakunta
Sontulantie 1
37800 Akaa
p. 040 358 3342
akaan.seurakunta@evl.fi

Seurakunnan tietosuojavastaava:
Mika Akkanen, PL 226; 33210 Tampere
p. 050 441 1567
tietosuojavastaava.tampere@evl.fi

Kirkon keskusrahaston tietosuojavastaava:
tietosuojavastaava.kkr@evl.fi

Kansallinen valvontaviranomainen:

Suomessa tietosuojeluviranomaisena toimii tietosuojavaltuutettu:
Tietosuojavaltuutetun toimisto
Lintulahdenkuja 4, 00530 Helsinki
PL 800, 00531 Helsinki
p. 029 566 6700, tietosuoja@om.fi

www.tietosuoja.fi