Työryhmät - vaikutusmahdollisuus seurakuntalaisille!

Akaan kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee työryhmien kokoonkutsujiksi luottamushenkilöt. Seurakunnassa toimivia työryhmiä ovat diakoniatyöryhmä, kasvatuksen työryhmä, viestintätyöryhmä, lähetystyöryhmä, aikuistyöryhmä sekä kansainvälisen työn ja ystävyysseurakuntatyön työryhmä.

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle, että se valitsee työryhmien kokoonkutsujiksi seuraavat luottamushenkilöt: Mia Joki (aikuistyö), Kirsi Turunen (lähetys), Kati Järvinen (diakonia), Hillevi Peltola (viestintä), Virpi Ojala (kansainvälinen työ ja ystävyysseurakuntatyö) ja Pasi Kylmälä (kasvatus).

Asiasta päättävä kirkkovaltuuston kokous on 11.5.2023.