Partio

Akaan seurakunta toimii taustayhteisönä kahdelle lippukunnalle, Toijalan Eräveikoille ja Viialan Metsänkävijöille.

Seurakunnan partiotyöntekijänä eli seppona toimii nuorisotyönohjaaja Jani Myllylä.

 

Partion ja seurakunnan yhteistyö on moniulotteista. Partio tuo osaamistaan seurakunnan käyttöön esimerkiksi vaelluksien ja retkien ohjaamisen muodossa nuorten ja lasten kanssa, ulkotilojen käytön kautta (esimerkiksi Arajärvi) sekä erilaisten projektien ja seurakunnan yleisen avustamisen kautta.

Seurakunta taustayhteisönä huolehtii partiolle tilat kokoontumiseen, tekee yhteistyössä vaelluksia ja retkiä ja huolehtii katsomuskasvatuksen opettamisesta partiolaisille erilaisten hartauksien tai tehtävien kautta.

Partiolla on myös useampi partioaiheinen messu ja lupauksenanto tilaisuus vuoden aikana. 

Seppo-Jani ja partion johtokolmikot kokoontuvat säännöllisesti muutaman kerran vuodessa ideoimaan uusia yhteistyökuvioita ja pitävät tiukasti yhteyttä!

Partiotyttö lukee Raamattua alttarilla.