Miesten mieleen:

Raamattupiiri Kumpulassa keskiviikkoisin klo 19-20. Ilta alkaa saunomisella klo 17.30. Iltapala nyyttikestinä.
Illat jatkuvat marraskuun alusta alkaen Toukolassa.

Miesten päivät 16.3.24 Toukolassa puhujana Leif Nummela.

 

mies kädet taivasta kohti ojennettuna korkealla

Leif Nummela miesten päivän vieraana Toukolassa

Ajankohtainen Jeesus -seminaareja on järjestetty jo usean vuoden ajan ympäri Suomea. Niissä pohditaan Jeesuksen persoonaa ja hänen opetuksiaan monista eri näkövinkkeleistä. Tapahtumassa opettajana toimii raamattukouluttaja, TM Leif Nummela.
Leif Nummela saapuu Toukolan leirikeskuksen miesten päivän alustajaksi lauantaina 16.3. kello 9.30–13.30. Hänen opetuksensa aiheina ovat Jeesus Kristus Raamatun luotettavuuden ohjaajana ja Jeesus Kristus tulkinnan avaimena. Tilaisuudessa on mahdollisuus maksaa 10 euron ruokaraha.

Leif Nummela toteaa, että antiikin ajan merkkihenkilöihin verrattuna Jeesuksesta on yllättävän paljon tietoa. Yksityiskohtaisinta se on Uuden testamentin evankeliumeissa, mutta myös Raamatun ulkopuoliset lähteet todistavat hänestä.
- Jeesuksesta tekee ainutlaatuisen muun muassa se, mitä hän väitti itsestään: hän sanoi olevansa Messias, Ihmisen Poika. Hän kertoi olevansa ainoa tie Jumalan tuntemiseen. Hän antoi ymmärtää olevansa itse Jumala, Nummela sanoo.
- Jeesuksen tekemät ihmeet todistavat hänen erityislaatuisuutensa puolesta. Hän opetti jumalallisella arvovallalla ja teki tekoja, joita vain Jumalan kuului tehdä. Jeesuksen ylösnousemus vahvisti lopullisesti Jeesuksen sanat ja teot. Jumala herätti hänet kuolleista ja näytti näin kaikille, kenen puolella hän on.
Nummelan mielestä Jeesukseen kannattaa tutustua jo pelkästään siksi, että hän on
vaikuttanut ratkaisevasti siihen, millaiseksi yhteiskuntamme on muotoutunut.
- Tärkein syy on kuitenkin päästä selvyyteen hänen persoonastaan. Oliko hän se, mitä hän väitti olevansa? Jos on, koko todellisuus muuttuu. Jeesus Nasaretilaista ei yksinkertaisesti voi ohittaa.

Evankeliumeja on 
tutkittu tarkoin

Leif Nummela väittää, ettei mitään muuta dokumenttia ole tutkittu niin perusteellisesti kuin Raamattua ja erityisesti evankeliumeja.
- Evankeliumit poikkeavat muista uskonnollisista dokumenteista siten, että niiden kertomukset tapahtuvat ajassa ja paikassa. Evankeliumeja voi siis verrata muuhun todistusaineistoon, esimerkiksi historiallisiin teksteihin.
Nummela toteaa, etteivät evankeliumit myöskään peitä opetuslasten heikkouksia ja pelkoja. Jeesuksesta ne välittävät aidon kuvan.
Mikä on Jeesuksen sanoma tämän ajan ihmiselle? Leif Nummela viittaa Johanneksen evankeliumiin (8:12): ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.”