Akaan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi

Akaan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä viiden vuoden jaksolle 21.12.2022 - 20.12.2027.

Akaan seurakunta haki ympäristödiplomia nyt ensimmäistä kertaa. Ympäristödiplomi on määräaikainen ja se on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä toimintatapa.

Akaan seurakunta käynnisti ympäristödiplomin hakemisen valtuustoaloitteen pohjalta toukokuussa 2018. Ympäristödiplomin valmisteluun valittiin työryhmä. Ympäristödiplomihankkeen vastuuhenkilönä ja sihteerinä toimi Tero Kuparinen. Akaan seurakunnassa käynnistettyä ympäristötyötä tuli tukemaan Sofia Honkavaara, joka on kirjoittanut Akaan seurakunnan ympäristöohjelman. Ympäristöohjelman valmisteluun on kuulunut ympäristökatselmus, jossa myös osa-alueiden vastuuhenkilöitä haastateltiin.

Ympäristödiplomien määrä tulee lähivuosina kasvamaan seurakunnissa, sillä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että seurakuntatalouksien kasvihuonepäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut tai että päästöt kompensoidaan. Käytännössä pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

maalämpökoneita pannuhuoneessa
Viialan kirkon pannuhuoneeseen on asennettu maalämpöpumppu. Kuva: Kimmo Lyytikäinen

Akaan seurakunnassa toteutettiin ympäristökatselmus vuonna 2021–2022 ja katselmukseen osallistui ympäristötyöryhmä. Katselmuksen pohjalta suunniteltiin ympäristöohjelma tulevan diplomikauden ajaksi viidelle vuodelle.

Akaan seurakunnan kirkkoneuvostoLinkki avautuu uudessa välilehdessä hyväksyi ympäristöohjelmanLinkki avautuu uudessa välilehdessä lokakuun kokouksessan 2022. Lokakuun lopussa auditoijat Anniina Suvilampi ja Sari Jussila allekirjoittivat auditointiraportin.

Ympäristöohjelman tärkeimmät yhteiset tavoitteet tulevalle viidelle vuodelle ovat seuraavanlaisia:
● Toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta.
● Ympäristötavoitteisiin pääseminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavilla
menetelmillä.
● Ympäristötietoisuuden lisääminen viestinnän ja verkostoitumisen kautta.
● Jätteen synnyn ehkäiseminen.
● Ruokahävikin vähentäminen.
● Energiakulutuksen vähentäminen kiinteistöstrategian mukaisesti.
● Liikenteestä johtuvien päästöjen minimointi.
● Luonnon monimuotoisuuden ja suojelun lisääminen hautausmailla ja metsissä.