Akaan seurakunta on aloittanut ympäristödiplomihankkeen toteuttamisen

Ympäristödiplomien määrä tulee lähivuosina kasvamaan seurakunnissa, sillä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Se tarkoittaa sitä, että seurakuntatalouksien kasvihuonepäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut tai että päästöt kompensoidaan. Käytännössä pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasujen vähentämisessä.

Akaan seurakunnan ympäristötyöryhmän ensimmäinen kokous pidettiin 29.5.2020 Toijalan urheilukentän katsomossa. Seurakunnan ympäristövastaava Tero Kuparinen toimi kokouksen koolle kutsujana ja ensimmäisen kokoontumisen puheenjohtajana sekä sihteerinä. Kokous valitsi työryhmän puheenjohtajaksi Virpi Lintusen ja varapuheenjohtajaksi Heikki Knuutilan sekä sihteeriksi Kuparisen.

Akaan seurakunnassa toteutettiin ympäristökatselmus vuonna 2021–2022 ja katselmukseen
osallistui ympäristötyöryhmä. Katselmuksen pohjalta suunniteltiin ympäristöohjelma tulevan
diplomikauden ajaksi viidelle vuodelle.

Auditointi varattiin toteutettavaksi lokakuulle
2022. Ympäristöjärjestelmän väliauditointi suunnitellaan toteutettavaksi diplomikauden
puoleen väliin.

Ympäristöohjelman tärkeimmät yhteiset tavoitteet tulevalle viidelle vuodelle ovat seuraavanlaisia:
● Toimenpiteet kohti hiilineutraaliutta.
● Ympäristötavoitteisiin pääseminen toiminnallisesti ja taloudellisesti kannattavilla
menetelmillä.
● Ympäristötietoisuuden lisääminen viestinnän ja verkostoitumisen kautta.
● Jätteen synnyn ehkäiseminen.
● Ruokahävikin vähentäminen.
● Energiakulutuksen vähentäminen kiinteistöstrategian mukaisesti.
● Liikenteestä johtuvien päästöjen minimointi.
● Luonnon monimuotoisuuden ja suojelun lisääminen hautausmailla ja metsissä.