Kuulutus

Haudan hallinta-ajan päättyminen

Akaan seurakunnassa on tehty hautojen hallinta-ajan tarkistus. Luettelo haudoista, joiden hallinta-aika on päättynyt tai päättymässä, on nähtävillä hautausmaiden ilmoitustauluilla, sekä seurakunnan internetsivuilla (www.akaanseurakunta.fi).

Hallinta-ajan päättymisestä ilmoitetaan ensin henkilökohtaisesti kirjeellä, jos osoitetiedot ovat saatavilla, muutoin yllä mainituilla tavoilla ja lisäksi tiedote asetetaan haudalle. Kirkkolain mukaan hautaoikeus lakkaa ilman irtisanomista. Akaan seurakunta haluaa kuitenkin vielä varmistaa kuuluttamalla, että asianomaiset saavat tiedon.

Haudan hallinta-aikaa voidaan jatkaa (Kirkkolaki luku 17 §2). Yhteydenotto seurakuntaan ja asiasta sopiminen riittää. Hallinta-ajan jatkamisesta peritään jatkovuosien määrän mukainen maksu, kuitenkin enintään 25 vuoden ajaksi, jolloin maksu on hinnaston mukainen hautapaikkamaksu.

Haudan hallinta-aika on nykyisin 25 vuotta. Aikaisemmin on haudan voinut lunastaa 30, tai 50 vuodeksi tai jopa ainaishaudaksi. Ainaishauta pysyy omaisten hallinnassa ilman uusia lunastusmaksuja niin kauan, kuin omaiset pitävät hautaa kunnossa. Muilla haudoilla hallinta-aikojen jatkaminen tulee jossain vaiheessa ajankohtaiseksi.

Lisätiedot ja yhteydenotot:

seurakuntapuutarhuri Paula Pastell puhelin: 040 587 3729, Jussintie 8, 37800 Akaa
sähköposti:
paula.pastell@evl.fi

seurakuntasihteeri Marjut Siltanen puhelin: 040 358 3342 (ma - to klo: 9–11)
Sontulantie 1, 37800 Akaa
sähköposti: akaan.seurakunta@evl.fi

Vuonna 2023 päättyneet hallinta-ajat

Luettelo kuulutetuista haudoista on nähtävillä seurakuntakeskusten ja hautausmaiden ilmoitustauluilla, sekä seurakunnan internetsivulla (www.akaanseurakunta.fi)

Pyydämme haudan haltijaa ystävällisesti ottamaan yhteyttä Akaan seurakunnan hautatoimeen. Yhteydenotot tulee tehdä mahdollisimman pian ja viimeistään yhden (1) vuoden kuluessa tämän kuulutuksen julkaisemisesta. Muutoin hauta palautuu Akaan seurakunnan hallintaan.

KUULUTETUT HAUDAT

Hallinta-aika päättynyt 31.12.2022

AKAAN HAUTAUSMAA, Osasto ja hautatunnukset:

Osasto G1: Rivi1: 5,15 Rivi2: 12 Rivi3: 5,7,9,10,11,16,17 Rivi4: 4,10,12,13,16,17 Rivi5: 1,2,8 Rivi6: 1,3,7,13,14 Rivi7: 4,7,14,16,17 Rivi8: 2,4,5,8,9,10,11,13,18 Rivi9: 2,5,7,9,10,11,14,16 Rivi10: 1,4,6,10

Osasto G2: Rivi1: 1,2,3,4,6,9,11,12 Rivi2: 1,4,9,10,11,12,15,17 Rivi3: 1,2,3,11,12,14,16 Rivi4: 1,5,11,15,18 Rivi5: 5,6,7,8,9,10,11,12,15,17,18 Rivi6: 1,2,3,6,7,11,1415,17 Rivi7: 1,2,3,4,5,9,12,14,15,16,18 Rivi8:1,4,6,11,17,18 Rivi9: 5,11,15 Rivi10: 1,3,8,11,13

Osasto G3: Rivi1: 2,6,7,17 Rivi:2 3,4,10,14,15,16,17,18 Rivi3: 1,6,9,12,17 Rivi4: 1,5,9,10,18 Rivi5: 1,3 Rivi6: 2,3,6,7,11,12,13 Rivi7: 5,7,8,9,13,14,18 Rivi8: 3,7,10 Rivi9: 7,18

Osasto UA0: Rivi12: 4,5