"Ota hänet vastaan, meillä on niin ikävä. Ota hänet vastaan, kaipaavia lohduta. Ota hänet vastaan, syli rakkauden." - Petri Laaksonen.

Surun kohdatessa  

Läheisen ihmisen kuolema on aina suuri menetys. Surun keskellä omaisten on jaksettava hoitaa hautausjärjestelyt. Näissä asioissa voi aina kääntyä seurakunnan puoleen. Papeilta, diakoniatyöntekijöiltä ja muilta seurakunnan työntekijöiltä saa henkistä tukea sekä opastusta käytännön asioissa. Akaan seurakunta järjestää vuosittain sururyhmiä, joihin omaa suruaan läpikäyvät seurakuntalaiset ovat tervetulleita mukaan.

Löydät kattavasti tietoa ja apua hautajaisten järjestelyihin ja suruun liittyen:

- ev.lut. kirkon Hautajaiset-sivulta
- oppaasta vainajan läheisille

Seuraavassa joitakin paikallisia seikkoja hautajaisten järjestämisessä Akaassa

Hautajaisjärjestelyistä sovitaan ottamalla yhteyttä Akaan seurakuntatoimistoon.

Yhdessä toimistosihteerin kanssa varataan hautausaika siunauskappeliin tai kirkkoon ja varmistetaan papin ja kanttorin läsnäolo tilaisuudessa. Siunausaikamme ovat perjantaisin ja lauantaisin klo 10, 12 ja 14.

Seurakunta vuokraa muistotilaisuutta varten seurakuntasalejaLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Seurakunnan puolesta ei järjestetä kahvi- tai muuta tarjoilua näihin tilaisuuksiin.

Papin kanssa käydään yleensä keskustelu vainajan elämästä ja toivomuksista, joita omaisilla on hautajaisten suhteen.

Omaiset toimittavat lääkäriltä saamansa hautausluvan ennen siunauspäivää sen seurakunnan seurakuntatoimisto/kirkkoherranvirastoon, mihin vainaja haudataan. Kaikista hautaukseen liittyvistä yksityiskohdista voidaan sopia, vaikka esimerkiksi lääkärin antamaa hautauslupaa ei vielä olisikaan.

Seurakunnan hautausmaan toimistossa Linkki avautuu uudessa välilehdessävarataan hautapaikka tai sovitaan vainajan hautaamisesta suvun hallinnassa olevaan hautaan. Sukuhautaan hautaamisesta päättää hautapaikan haltija. Kun vanhaan hautaan tulee uusi hautaus, omaisten tehtävä on huolehtia kiven siirrosta haudalta hautauksen ajaksi.

Hautojen hoidoista sovitaan:

  • seurakuntapuutarhuri Paula Pastellin kanssa, paula.pastell@evl.fi, puh. 040 587 3729
  • hautaustoimi

Sanomakellot

Sanomakelloja soitetaan arkipäivänä omaisten toivomassa kirkossa, kun vainajaa tuodaan kappelille tai kirkolle.

Kuolinilmoitus

Halutessaan omaiset voivat laittaa kuolinilmoituksen paikkakunnalla ilmestyvään sanomalehteen. Jos kuolinilmoitus julkaistaan hautauksen jälkeen, voidaan samalla kiittää osanotosta. Kuolinilmoitukseen on luontevampaa merkitä kuolinpaikaksi viimeinen kotipaikkakunta kuin sairaala, jossa vainaja oli juuri kuolinhetkellä.

Vainajan katsominen

Omaisten halutessa katsoa vainajaa ennen siunausta, siitä on sovittava hyvissä ajoin hautaustoimiston kanssa. Siunauksen jälkeen arkkua ei enää avata.

Haudan lunastus

Vuonna 2004 tuli voimaan hautaustoimilaki, jonka mukaan kaikilla paikkakunnan asukkailla on oikeus hautaan. Haudan, sekä arkku- että uurnasukuhaudan, voi lunastaa 25 vuodeksi. Hautaoikeutta voi jatkaa myöhemmin.

Seurakunta huolehtii hautojen avaamisesta, peittämisestä ja haudan kunnostuksesta hautauksen jälkeen. Näistä seurakunta veloittaa voimassaolevan hinnaston mukaisesti.

Hankittaessa uutta hautaa, sitä voi käydä katsomassa etukäteen hautausmaalla. Tällöin ollaan yhteydessä seurakuntapuutarhuriin. Hautaustoimen ohjesäännön mukaisesti arkkuhaudan syvyys on 150 cm, syvähautauksessa 210 cm, jolloin on mahdollista haudata kahteen kerrokseen. Hautasijan voi käyttää uudelleen, kun edellisestä hautauksesta on kulunut 20 vuotta.

Haudan lunastamisesta ja haudan kaivamisesta sovitaan Akaan hautausmaalla seurakuntapuutarhurin kanssa. Hautasija on maksullinen kaikille paitsi rintamatunnuksen omaaville vainajille.

Uusi arkkuhauta

Lähiomaisten on sovittava keskenään, kuka nimetään hautaoikeuden haltijaksi hautaan. Hautaoikeuden haltija toimii yhdyshenkilönä seurakunnalle hautaan liittyvissä asioissa.

Vanha arkkuhauta

Vanha hauta tulee kyseeseen silloin, kun suvulla on jo hauta hautausmaalla ja haudassa on vapaa hautasija. Haudan koskemattomuusaika on 20 vuotta. Vanhaan sukuhautaan haudattaessa tarvitaan haudan haltijan suostumus. Tarvittaessa ilmoitetaan uusi haltija.                         

Uurna- ja tuhkahautaus

Tavallisimmin vainaja tuhkataan siunauksen jälkeen, mutta joskus tuhkaus voidaan tehdä ennen siunausta. Uurnan saa hautaustoimistosta. Uurna ei kuitenkaan ole välttämätön. Jos tuhka sijoitetaan muistolehtoon, uurnan saa myös lainaksi Akaan hautausmaan toimistosta.

Hautaus arkkuhautaan

Mikäli suvulla on ennestään hauta, voidaan vainajan uurna/tuhka kätkeä siihen. Myös ensimmäinen hautaus polttohautauksena on mahdollista. Haudan lunastusmaksu uudessa haudassa peritään arkkuhaudan mukaisesti.

Hautaus uurna-sukuhautaan

Uurnasukuhaudan syvyys on 0,60 m. Haudan pinta-ala on 1 m x 1 m, haudassa on kerralla yhdeksän uurnahautasijaa. Haudalle saa asettaa hautamuistomerkin, jonka koko on rajoitettu. Lähiomaiset sopivat haudalle haltijan samaan tapaan kuin arkkuhaudalle.

Hautaus muistolehtoon

Akaan seurakunnan kaikilla hautausmailla on muistolehdot, joihin hautaamisen suorittavat seurakunnan työntekijät. Tarkkaa hautapaikkaa ei ilmoiteta omaisille. Tuhkan hautaus tapahtuu vain sulan maan aikana. Tuhka voidaan säilyttää siihen asti seurakunnan tiloissa. Muistolehdossa on oma yhtenäinen kivipaasi, johon on mahdollista kiinnittää vainajan nimilaatta. Laatan tilaa seurakuntatoimisto. Kivipaaden luo omaiset voivat tuoda kynttilöitä ja kukkia.

Tuhkan hautaaminen muualle

Laki sallii tuhkan hautaamisen myös muualle, pysyvästi yhteen paikkaan. Mikäli tuhkaa ei sijoiteta omalle maalle, tarvitaan maanomistajan lupa. Vainajan tuhkan hautauspaikka ilmoitetaan aina krematorioon.

Kantajat

Arkkuhautauksessa tarvitaan kuusi kantajaa. Arkun kantamisesta kirkkoon tai kappeliin on hyvä sopia paikallisen suntion kanssa. Hänen ohjeidensa mukaan arkku tuodaan kirkkoon/kappeliin ja viedään siunauksen jälkeen hautausmaalle. Arkku voidaan tuoda puoli tuntia etukäteen tai siunauksen alkaessa surumusiikin soidessa. Akaan siunauskappelissa Toijalassa kantajia tarvitaan ainoastaan kappelista haudalle viemiseen ja hautaan laskemiseen.

hautajaiset