Ikkuna Jumalan todellisuuteen - Minuuttihartaus

YouTube-video