Mahdollinen tehtävä

Krisillinen seurakunta Akaassa uskoo, että Kristuksen antama lupa mennä kaikkeen maailmaan kohtaamaan ihmisiä kaikkialla, koskee sitäkin. Jokainen kastettu saa omistaa uskoa lahjana. Tämän uskon osallisuuteen saa kutsua toisiakin, jotka kaipaavat merkitystä ja sisältöä elämäänsä tai vaikkapa vain lupaa saamaansa elämään.

Saamme puhua Jumalasta elämän antajana, vaikka emme ole häntä nähneet. Saamme uskoa syntiemme anteeksi antamukseen, koska olemme kuulleet, että ne on sovitettu.

Lähetys on Jumalan työtä ihmisten maailmassa

Saamme uskoa iankaikkiseen elämään, vaikka emme tiedä, millaista se on. Se on elämää, joka on uutta ja katoamatonta. Se on sitä, mitä itse Jumala ja Kristus elävät ja mihin Pyhä Henki meitä kutsuu ja auttaa.

Uskon sanoja ei ole vain meillä. Toiselta puolen maapalloakin tulee viestejä ja ihmisiä, jotka auttavat meitä yhä syvempään ja täydempää uskoon.

Lähetyskäsky Matt. 28: 18-20

Jeesus tuli heidän luokseen ja puhui heille näin: "Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."