Kävele Naiselle Ammatti 2020 kutsuu kävelemään maailman naisten rinnalla

Naisten Pankin valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti –kampanja starttaa 15.5 verkkotapahtumana.

- Oma ammatti on naiselle ylpeyden ja toimeentulon lähde, mutta tie ammattiin voi olla kivikkoinen. Tälläkin hetkellä lukemattomat naiset kävelevät kymmeniä kilometrejä vain ruokkiakseen perheensä. Koronakriisi koettelee valmiiksi hauraassa asemassa olevia naisia ja heidän perheitään, mutta oma ammatti tuo turvaa ja opettaa taitoja, kuinka nousta kriisistä. Nyt jos koskaan maailman naiset tarvitsevat rinnalla kulkijoita. Siksi tänäkin vuonna järjestämme valtakunnallisen Kävele Naiselle Ammatti –kampanjan, sanoo tapahtuman vetäjä, Naisten Pankin johtoryhmän puheenjohtaja Paula Pauniaho.

Valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma järjestetään entistä vahvemmin verkossa

Naisten Pankin valtakunnallinen Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma ottaa digiloikan ja muuttuu koko vuoden kestäväksi kampanjaksi. Verkkokampanja starttaa 15.5.

Viime vuonna Naisten Pankin vapaaehtoiset järjestivät yli 100 tapahtumaa, joihin osallistui yhteensä 2 500 kävelijää. Tuhansia ihmisiä jo yli kymmenen vuotta liikuttanut tapahtuma kerää varoja naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseen Afrikassa, Aasiassa ja Lähi-idässä. Tänä vuonna suurin osa tapahtumista sijoittuu digitaaliseen ympäristöön.

- Vastuullisena toimijana halusimme uudistaa sitä niin, että edelleen kävellään, nyt vain yksin, kaksin tai pienryhmissä turvavälit muistaen. Lahjoitukset tehdään verkossa ja tunnelmia jaetaan sosiaalisessa mediassa, kertoo Pauniaho.

Naisten Pankki tukee kriisin keskellä

Kävele Naiselle Ammatti -kampanjan lahjoituksilla tuetaan hauraassa asemassa olevien naisten taloudellista toimeentuloa, ammatillista koulutusta ja yrittäjyyttä. Naisten Pankki tukee myös naisten omistamia säästö- ja lainaryhmiä sekä osuuskuntia.

Naisten tukeminen on nyt erityisen tärkeää, sillä koronapandemia heikentää naisten asemaa hauraissa maissa. Toimeentulon menettämisen lisäksi koteihin eristäytyminen lisää kotiväkivallan riskiä.

Naisten taloudellinen itsenäisyys lisää myös vaikuttamismahdollisuuksia yhteisöissä. Naisten Pankin tukema koulutus ja yrittäjyys kantavat kriisinkin yli. Säästö - ja lainaryhmien toimintaan osallistuneilla on säästöjä puskuriksi tilanteeseen, jossa yritystoiminta hetkeksi hiipuu. Hankkeissa mukana olleilla naisilla on hyvät valmiudet nousta jaloilleen ja aloittaa oma liiketoiminta kriisin jälkeen.

Kävele Naiselle Ammatti 15.5.-31.12.2020

Kävele Naiselle Ammatti järjestetään jo 11. kerran. Kävelylle lähdetään yksin tai pienissä ryhmissä turvavälit muistaen.
Kävele Naiselle Ammatti kerää varoja hauraassa asemassa olevien naisten toimeentulon ja yrittäjyyden tukemiseen.  
Vuonna 2019 järjestettiin yli 100 tapahtumaa, ja kampanja tuotti 100 100 euroa.
Vuonna 2007 perustettu Naisten Pankki on 12 toimintavuotensa aikana kerännyt jo lähes 17 miljoonaa euroa.
www.naistenpankki.fi/kavele-naiselle-ammatti

Kirkon ulkomaanapu

Kirkon Ulkomaanapu toimii kirkon valtuuttamana kansainvälisen diakonian toteuttajana ja tekee kehitysyhteistyötä, humanitaarista avustustyötä ja vaikuttamistyötä. Kristillisen lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden periaatteet ohjaavat Kirkon Ulkomaanapua toimimaan kaikkein köyhimpien parissa, edistämään rauhaa ja vahvistamaan ihmisoikeuksia. Valikoimaton lähimmäisenrakkaus, periksiantamaton toivo, rohkeus sekä kunnioitus ovat arvoja joita Kirkon Ulkomaanapu työllään vahvistaa

Yhdessä kotiseurakuntamme kanssa Kirkon Ulkomaanapu ulottaa kirkkomme diakonian kaukaisen lähimmäisemme hyväksi. Kirkon Ulkomaanavun periaatteena on tehdä työtä siellä, missä avuntarve on suurin ja missä muut eivät auta. Kirkon Ulkomaanapu on sitoutunut työskentelemään läheisessä yhteistyössä ekumeenisten ja uskopohjaisten kumppanien kanssa ja edistämään uskontojen välisiä yhteistyömuotoja avustus- ja vaikuttamistyössä.

Kirkon Ulkomaanavun logo, KUA vihreällä pohjalla

Ennennäkemätön humanitaarinen katastrofi uhkaa Itä-Afrikan hauraita maita


Kirkon Ulkomaanapu (KUA) on myöntänyt 100 000 euroa lisää hätäapua koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Etelä-Sudanissa, Somaliassa ja Ugandassa. Jo aiemmin KUA myönsi 50 000 euroa Keniaan.


Maailman haavoittuvimmat yhteisöt valmistautuvat pahimpaan koronaviruksen uhkan edessä.

Pandemian hillitsemiseksi olennaista on huolehtia käsihygieniasta ja välttää ihmiskontakteja, mutta ohjeita on vaikea noudattaa esimerkiksi pakolaisten keskuudessa. Pakolaisleirit ja köyhät asuinalueet ovat tiheään asuttuja, eikä ihmisillä välttämättä ole edes saippuaa saatavilla.

Ugandassa KUA työskentelee maan kahdella suurimmalla pakolaisalueella: Bidibidissä Pohjois-Ugandassa ja Kyakassa maan lounaisosassa. Alueilla asuu yhteensä yli neljännesmiljoona pakolaista. KUA toimii Ugandassa YK:n pakolaisjärjestö UNHCR:n kumppanina koulutussektorilla.

Koulut on Ugandassa suljettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. KUA jakaa tietoa koululaisille, heidän perheilleen ja opettajille muun muassa radion, tekstiviestien ja julisteiden välityksellä. Perheille jaetaan myös hygieniatarvikkeita ja yhteisöissä toteutetaan tiedotuskampanjoita megafonien avulla. Työhön myönnettiin 50 000 euroa.

Jos koulut ovat pitkään suljettuna, sillä on vakavat vaikutukset lasten koulunkäynnille ja hyvinvoinnille. Moni haavoittuvassa asemassa oleva lapsi saa puhdasta vettä, ruokaa ja henkistä tukea pääasiassa koulusta. Kun lapset ovat poissa koulusta, he ovat lisäksi alttiimpia pahoinpitelylle ja hyväksikäytölle, lapsityövoimaksi joutumiselle, raskauksille ja lapsiavioliitoille.

”Teemme työtä sen eteen, että koulut saadaan turvallisesti avattua, kun sen aika koittaa. Hankimme kouluille desinfiointiaineita, lisäämme käsienpesupisteitä sekä pidämme huolta tiloista ja varaudumme kouluttamaan opettajia psykososiaalisessa tuessa”, kertoo KUA:n Ugandan maajohtaja Wycliffe Nsheka.

Huhtikuun alkaessa varmistettuja koronavirustartuntoja oli Ugandassa todettu 44. Luku voi oikeasti olla suurempi.

Somalian Baidoan haavoittuvuutta lisäävät vesipula ja hallinnon hauraus

Somaliassa KUA jakaa tietoa koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi Baidoassa kuuden koulun alueella. Baidoa on suurimpia maan sisäisten pakolaisten keskittymiä Somaliassa. Työhön Somaliassa myönnettiin 15 000 euroa. Varmistettuja tartuntoja on Somaliassa huhtikuun alussa viisi, todellinen luku voi olla suurempi.

Myös Somaliassa koulut ovat suljettuna tällä hetkellä. KUA tavoittaa kuitenkin koulukomiteoiden ja opettajien kautta noin 3 200 oppilasta perheineen. Koulujen alueille levitetään julisteita, toteutetaan tiedotuskampanjoita kokeneiden yhteisötyöntekijöiden voimin sekä järjestetään opastusta muun muassa käsihygieniassa sekä jaetaan perheille saippuaa.

”Baidoan alue on erityisen haavoittuvainen valtionhallinnon haurauden, terveyspalvelujen heikon saatavuuden sekä vesipulan vuoksi. Kouluilla ei ole mahdollisuuksia tarjota oppilaille puhdasta vettä joka päivä”, sanoo KUA:n Somalian maajohtaja Mika Jokivuori.

Mies saippoi käsiään koulun pihalla ja kertoo, miten kädet pestään ja desinfioidaan oikein. Naisia ja miehiä seisoo seuraamassa opastusta.
KUA:n yhteisötyöntekijä opastaa hyvään käsihygieniaan koulun pihamaalla Somalian Baidoassa maaliskuun lopulla.

Baidoan alueella lapsilla ei ole esimerkiksi älypuhelimia ja etäyhteyksiä tukemassa oppimista nyt, kun kouluun ei pääse. Sen vuoksi koulujen sulkeminen heikentää entisestään jo valmiiksi haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten oppimista ja elämänlaatua.

Kun koulut voidaan avata uudelleen Somaliassa, KUA jatkaa valistustyötä kouluttamalla opettajia ja oppilaita, perustamalla hygieniakerhoja koulujen yhteyteen sekä kampanjoimalla turvallisesta paluusta kouluun.

Sisällissodan runtelemassa Etelä-Sudanissa varautumisella on kiire

Myös Etelä-Sudanissa hallitus on sulkenut koulut ainakin kuukaudeksi 20. maaliskuuta alkaen. Maassa ei vielä huhtikuun alkaessa ole varmistettuja tartuntoja, mutta riskit ovat valtavat heikon terveydenhuoltojärjestelmän ja jo entuudestaan huonon humanitaarisen tilanteen vuoksi.

Vuosien sisällissodan takia maassa on 1,5 miljoonaa maan sisäistä pakolaista. Maan 11,7 miljoonasta ihmisestä noin 7,5 miljoonaa tarvitsi jo ennen koronaepidemiaa humanitaarista apua. Esimerkiksi malaria ja ripuli ovat yleisiä. Koronaviruksen leviäminen Etelä-Sudanissa aiheuttaisi ennennäkemättömän avuntarpeen.

KUA on tukenut yli 25 000 tuhannen lapsen ja nuoren koulunkäyntiä maan suurimpiin kuuluvilla evakkoleireillä Mingkamanissa Lakesin osavaltiossa, sekä Fangakissa Jonglein osavaltiossa ja Tongassa Upper Nilessa.

Ihmisiä istuu ulkona tuoleilla puden varjossa kuuntelemassa opetusta. OPettaja näyttää fläppitaululta jotakin.Taustalla pressukattoisia majoja.
Ryhmä vapaaehtoisia opettajia KUA:n järjestämässä opettajakoulutuksessa New Fangakisssa, Etelä-Sudanissa, maaliskuun alussa. He haluavat tukea seuraavaa sukupolvea opinnoissa, vaikka moni ei ole itsekään käynyt koulua loppuun. Nyt KUA jakaa yhteisöille tietoa koronaviruksesta ja hygieniasta koulujen ja opettajien kautta. Kuva: Maria de la Guardia/ Kirkon Ulkomaanapu.

”Nyt täytyy toimia nopeasti ja määrätietoisesti, on lähes epätoivoinen kiire levittää oikeaa tietoa viruksesta ja siitä, kuinka sen leviämistä ehkäistään oppilaille, vanhemmille, opettajille ja yhteisöille. Myös hygieniatarvikkeita, kuten saippuaa, tarvitaan kipeästi, erityisesti tiuhaan asutuilla pakolaisleireillä”, sanoo KUA:n Etelä-Sudanin maajohtaja Berhanu Haile.

“Haluamme vahvistaa lasten ja vanhempien mahdollisuuksia ehkäistä koronaviruksen leviämistä tarjoamalla tietoa viruksesta ja siltä suojautumisesta.”

Hankkeella tavoitetaan yli 21 000 lasta, opettajaa ja vanhempaa. 1 500 perheelle jaetaan saippuaa. Etelä-Sudanin koronatyöhön myönnettiin 35 000 euroa.

Katse koronakuilun yli tulevaan jälleenrakennukseen

”Tartuntatilanne ja voimassa olevat rajoitukset muuttuvat eri maissa nopeasti, ja se vuoksi olemme varautuneet myös muokkaamaan ja sopeuttamaan työtä tilanteen ja toimintamahdollisuuksien mukaan”, kertoo KUA:n humanitaarisen avun päällikkö Eija Alajarva.

KUA seuraa tarkasti tilanteen kehittymistä kaikissa toimintamaissaan. Alajarva korostaa sitä, että nykyhetken kaoottisuudesta huolimatta on tärkeää pitää myös tulevaisuus mielessä.

”Pandemian laantumisen ja rajoitteiden purkamisen jälkeen tarvitaan erityistä tukea kouluun palaaville lapsille ja nuorille.”

Lapset ja nuoret saattavat kaivata esimerkiksi psykososiaalista tukea ja opetuksen katkon vuoksi väliin jääneiden oppisisältöjen kertaamista.

Myös kehittyvien maiden yrittäjät tarvitsevat tukea epidemian jälkeen. Tulot palvelualoilla ovat uhattuna liikkumisrajoitusten vuoksi, ja maanviljelijöiden toimeentulo on usein riippuvainen markkinoille pääsystä.

”Vaikka toimintamaissamme pahin on vielä edessä, on tärkeää varautua jälleenrakennukseen, jotta työ saadaan ilman viiveitä käyntiin, kun se aika koittaa”, sanoo Alajarva.

Auta suojelemaan pakolaisasutusalueella eläviä ihmisiä koronavirukselta!

Lahjoita:
• Kirkon Ulkomaanavun verkkosivuilla
• tilille Nordea, IBAN FI33 1572 3000 5005 04 käyttäen viitettä 1216
• lähettämällä tekstiviesti APU20 numeroon 16499 (20 e).

Keräyslupa RA/2019/723, voimassa 1.1.2020-31.12.2024, koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta,  myöntänyt Poliisihallitus.
Keräyslupa ÅLR 2019/6485, voimassa 1.1.-31.12.2020, Ahvenanmaa, myöntänyt Ålands Landskapsregering.