Akaan seurakunnan ja kaupungin välinen yhteistyö varhaiskasvatuksessa

 

Akaan kaupungin henkilöstön tuottama varhaiskasvatus on uskonnollisesti, katsomuksellisesti ja puoluepoliittisesti sitoutumatonta eikä siihen sisälly vakaumuksellista tai uskonharjoitukseen liittyviä toimintoja kuten rukouksia. Akaassa noudatetaan Opetushallituksen laatimaa ohjetta varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen toteuttamisesta ja uskonnollisista tilaisuuksista varhaiskasvatuksessa. Katsomuskasvatus sisältää uskonnot, katsomukset ja uskonnottomuuden. Vuoden kiertoon liittyvien niin kirkollisten kuin muidenkin juhlien viettäminen on osa kulttuurin siirtoa, juhlien vietto toteutuu henkilöstön ja lasten yhteisen suunnittelun pohjalta. Akaan varhaiskasvatus tekee yhteistyötä seurakunnan kanssa paikallisen vasun periaatteiden mukaisesti. Yhteistyö on pedagogisesti perustelua ja osa yhteistyöstä onkin yleissivistävää, suomalaisen kulttuuriperimän tai paikallistuntemuksen siirtoa. Lapsiryhmät voivat muun muassa tutustua kirkkoon tai papin ammattiin samoin kuin muihinkin julkisiin rakennuksiin tai ammatteihin ilman kirkollista sanomaa.

Seurakunnan järjestämät tuokiot, tapahtumat ja teemat sovitaan yksiköiden kanssa ennalta. Erityisesti joulun ja pääsiäisen aikoihin varhaiskasvatus osallistuu seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin. Seurakunnan järjestämät tapaamiset ja tapahtumat ovat aina uskonnollisia tapahtumia, joihin lapset voivat osallistua huoltajien toiveiden mukaisesti. Lapsen vasukeskustelussa keskustellaan huoltajien kanssa perheen katsomuskasvatuksesta ja lapsen seurakunnan tilaisuuksiin osallistumisesta. Mikäli lapsi ei osallistu seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin, lapselle järjestetään jokaista kertaa varten erikseen vaihtoehtoista, tavoitteiltaan ja luonteeltaan samankaltaista toimintaa. Vaihtoehtoisesta toiminnasta tiedotetaan riittävän varhain, jotta huoltajille jää todellinen ja aito vapaus valita lapsensa osallistuminen vaihtoehtoisten toimintojen välillä.

 

Lähde: Akaan kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2019