Taloudellinen tuki ja apu

  • yhdessä asioiden selvittämistä, ohjausta ja neuvontaa sekä sovitusti yhteydenpitoa muihin asianosaisiin, viranomaisiin, muihin auttamistahoihin tai mahdollisiin velkojiin. Työntekijöillä on vaitiolovelvollisuus.
  • maksusuunnitelmien tekemistä, neuvottelua eräpäivien siirtämisestä tai maksuerien kohtuullistamisesta
  • ruoka-apua
  • laskujen maksamista

Taloudellinen avustaminen edellyttää pääsääntöisesti aina diakoniatyöntekijän tapaamisen. Koronarajoitusten aikana diakoniatyöntekijät voivat ottaa avustushakemuksia vastaan myös sähköisesti ja puhelimitse. 

Talousongelmissa on hyvä ensin ottaa yhteyttä Kelaan (perustoimeentulotuki) ja sosiaalitoimistoon (harkinnanvarainen toimeentulotuki). Diakonian taloudellinen avustaminen on aina lyhytaikaista tukea henkilölle tai perheelle kriisitilanteessa.

Hakiessasi taloudellista avustusta ota mukaasi tositteet perhekuntasi tuloista ja menoista talousselvitystä varten:

  • henkilöllisyystodistus
  • toimeentulotukilaskelma
  • tositteet tuloista ja menoista esim. tiliote

Taloudellista apua voivat hakea Akaan seurakunnan alueella asuvat tai oleilevat henkilöt ja perheet. Avun hakijan ei tarvitse olla seurakunnan jäsen. Taloudellisen avun tarve harkitaan aina tapauskohtaisesti. Avustusta päätettäessä huomioidaan hakijan ja hänen perheensä kokonaistilanne, muun muassa tulot ja menot, henkilön perhe-, asumus- ja työtilanne, terveydentila ja velkaantuminen.

Taloudellista avustusta ei voida maksaa hakijalle itselleen rahana eikä lainana tai takaisin maksettavana avustuksena. Avustusvaroista ei makseta pääsääntöisesti mm. vuokria, vuokrarästejä, vuokratakuita, sakkoja, puhelinlaskuja, välityspalkkioita, kulutusluottoja tai muita vastaavia menoja eikä lakisääteisesti Kelan tai sosiaalitoimen vastuulle kuuluvia perusmenoja.

Diakonian taloudellinen apu perustuu seurakunnan omiin taloudellisen avustamisen periaatteisiin. Apu on aina harkinnanvaraista ja viimesijaista eikä se ole kenellekään kuuluva subjektiivinen oikeus. Vastuu kansalaisten perustoimeentulosta kuuluu lakisääteisesti valtiolle ja kunnille.

Pienituloisilla ja vähävaraisilla on mahdollisuus ennen joulua hakea diakonian jouluapua, joka ei ole hätäapua. Diakonian jouluapu on haettavissa loka-marraskuussa ja sitä myönnetään diakonian avustusvarojen sekä lahjoituksina saatujen varojen ja lahjakorttien puitteissa.