Akaan seurakunnan palvelusopimukset 2024-

SLS/Suomen Lähetysseura

 • Israel
  - Vahvistamme nuorten psykososiaalista tukea Palestiinalaisalueella
  - Rakennamme rauhan teologiaa ja uskontojen välistä vuoropuhelua Lähi-Idässä/Rauhan teologian ja uskontojen välisen dialogin ohjelma
  - Felm-keskuksen johtajan työ
  Tässä Felm-keskuksen johtajan esittely: Seidat | Suomen Lähetysseura | Tarmo Heikkilä | Työntekijä: Tarmo Heikkilä
   
 • Pakistan
  - Vahvistamme uskoa ja kristittyä yhteisöä
  - Parannamme naisten lukutaitoa ja elämän hallintaa
  - Tuemme lasten ja nuorten koulunkäyntiä
  - Parannamme naisten ja vammaisten ihmisten terveydenhuoltoa
   
 • Senegal
  - Tuemme heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä

SEKL/Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

 • Japani
  - HAT-Koben luerilainen seurakunta 1.9.2024 asti

KYLVÄJÄ/Lähetysyhdistys Kylväjä

 • Etiopian Ginnirin kummityö                                        
 • Israel: juutalaistyö

SPS/Suomen Pipliaseura

 • Lähi-itä: Raamattutyö

SANSA/Medialähetys Sanansaattajat

Seurakunta vastaa lähetystyöstä. Akaan seurakunta on pitkään tukenut kirkon lähetysjärjestöjen koodinoimaa lähetystyötä budjettivaroin 36 000 eurolla. Sen lisäksi rahaa kertyy vuosittain tuhansia euroja vapaaehtoisten eri tavoin keräämillä ja lahjoittamilla varoilla.

Lähetysjärjestöjen lisäksi kirkon ulkoasiain osasto, lähetystyön keskus ja hiippakuntien kansainvälinen työ pyrkivät rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia ja niiden kaikkia työaloja lähetystehtävässä. Rajat ylittävän mission näkökulma on tärkeä, jotta uskomme säilyisi rikkaana.