Akaan seurakunnan palvelusopimukset

SLS/Suomen Lähetysseura

 • Felm –keskuksen
  toiminnanjohtajan työn tukeminen sekä
  palestiinalaisalueen psykososiaalisen tuen vahvistaminen
 • SILI ja Oseanin raamattukäännöstyö, Papua Uusi-Guinea: Alan Brown

SEKL/Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

 • Japani: Asta Vuorinen

KYLVÄJÄ/Lähetysyhdistys Kylväjä

 • Etiopian Ginnirin kummilapsiohjelma                                        
 • Israel: juutalaistyö

SPS/Suomen Pipliaseura

 • Raamattutyö; Lähi-itä

SANSA/Medialähetys Sanansaattajat

 • Toivoa naisille-työ:
  Intian tamilin- ja orijankielisessä Toivoa naisille -työssä on tapahtunut vuonna 2022 muutos. Ohjelmat siirtyivät Sansan tukemien hindin- ja gujaratinkielisten ohjelmien tapaan radiosta televisioon. Tamilinkielistä Toivoa naisille -ohjelmaa on lähetetty vuodesta 2005 ja ohjelmaa orijan kielellä vuodesta 2006.

Seurakunta vastaa lähetystyöstä. Akaan seurakunta on pitkään tukenut kirkon lähetysjärjestöjen koodinoimaa lähetystyötä budjettivaroin 36 000 eurolla. Sen lisäksi rahaa kertyy vuosittain tuhansia euroja vapaaehtoisten eri tavoin keräämillä ja lahjoittamilla varoilla.

Lähetysjärjestöjen lisäksi kirkon ulkoasiain osasto, lähetystyön keskus ja hiippakuntien kansainvälinen työ pyrkivät rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia ja niiden kaikkia työaloja lähetystehtävässä. Rajat ylittävän mission näkökulma on tärkeä, jotta uskomme säilyisi rikkaana.