Kappelineuvoston pöytäkirjat pääset lukemaan Domus-järjestelmästä.

Kappelineuvoston ohjesääntö

Kappelineuvoston tehtävänä on kirkkolain mukaisesti, ottaen huomioon, mitä kirkkovaltuusto on päättänyt eri työalojen toimivallasta:

1)    suunnitella ja kehittää kappeliseurakunnan hengellistä työtä;
2)    laatia kirkkoneuvostolle seuraavaa vuotta varten kappeliseurakunnan alueetta koskeva toimintasuunnitelma;
3)    valvoa ja seurata kappeliseurakunnan taloudellisten asioiden hoitamista sekä tehdä kirkkoneuvostolle niitä koskevia esityksiä ja aloitteita;
4)    tehdä työkausittain esitys kirkkoneuvostolle Kylmäkosken kirkossa kerättävistä kolehdeista;
5)    päättää kirkkovaltuuston kappeliseurakunnalle osoittaman erillismäärärahan käytöstä;
6)    valita kappeliseurakunnan kappalainen ja antaa lausunto muuta viranhaltijaa tai työntekijää valittaessa, jos tämä työskentelee pääasiassa Kylmäkosken alueella;
7)    perustaa työryhmiä ja määrittää niiden tehtävät;
8)    suorittaa muut kirkkoneuvoston sille antamat tehtävät.

Kylmäkosken kappelineuvoston jäsenet:

Pasi Paija, Erkki Karema, Satu Raiski-Koivukoski, Mika Rupponen, Irmeli Parri, Mervi Juntunen

Varajäsenet:

Reino Salminiemi, Kimmo Vaintola, Soile Nisula, Timo Tammisto, Irja Numminen, Aila Nuppula