Niin myötä- kuin vastamäessäkin

Kirkollisessa avioliittoon vihkimisessä keskeistä on siunauksen pyytäminen. Vihittävät jättävät toinen toisensa ja yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon.

Seurakunta rukoilee Jumalan siunausta avioparille. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

  
Valmistautuminen 

Ennen vihkimistä on kihlakumppanien tehtävä avioliittoesteiden tutkimuspyyntö. Se astuu voimaan viikon päästä (7 vrk) ja on voimassa 4 kuukautta.

    • : maistraatit ja väestörekisterikeskus ovat yhdistyneet Digi- ja väestötietovirastoksi (DVV)

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyvät kysymykset Tampereen aluekeskusrekisteristä puh. 03 2190 222 (arkisin kello 9–15).
Sähköposti: rekisteroinnit.tampere@evl.fi.

Kirkollisen vihkimisen edellytyksenä on, että molemmat kuuluvat evankelisluterilaiseen kirkkoon, tai että toinen on kirkon jäsen ja toinen kuuluu muuhun kristilliseen uskontokuntaan. Kirkon jäsenen tulee olla rippikoulun käynyt.

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, kotona tai muussa sopivassa paikassa. Vihkimisessä tulee olla läsnä kaksi todistajaa. Vihkipappi ja vihkipaikka tilataan hyvissä ajoin kirkkoherranvirastosta. Vihkiajat kirkoissamme ovat lauantaisin klo 15, 16 ja 17.

Vihkikeskustelu

Yleensä avioliittoon vihkimistä edeltää tapaaminen ja keskustelu vihkipapin kanssa, jossa sovitaan vihkitilaisuudesta. Papin kanssa tutustutaan, keskustellaan avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta sekä käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Hänen kanssaan voidaan myös harjoitella toimitusta etukäteen.

Tapaamisessa myös varmistetaan, että avioliiton solmimisen ehdot täyttyvät eikä sille ole juridisia esteitä. Jos vihkitilaisuutta harjoitellaan etukäteen, voi läsnä olla muitakin, esimerkiksi bestman ja kaaso tai muita henkilöitä, joilla on jokin tehtävä itse toimituksessa. Vihkipapille kannattaa kertoa omista toiveistaan.

Lisää avioliittoon vihkimiseen liittyvistä asioista löydät http://www.evl.fi/

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkinnan voi hoitaa asiointipalvelun kautta, asioimalla seurakunnassa tai lähettämällä pyynnön esteiden tutkinnasta postitse.

/info-ja-asiointi/kirkkoherranvirasto/avioliiton-esteiden-tutkinta-palveluLinkki avautuu uudessa välilehdessä

hääpari

Ennen vihkimistä avioliiton esteet tutkitaan. Sillä varmistetaan, että avioliitto on lain mukaan sallittu ja pari voi mennä naimisiin. Esteiden tutkintaa pyydetään viimeistään viikkoa ennen häitä.

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Vihki- eli toimituskeskustelussa keskustellaan papin kanssa avioliiton merkityksestä, vihkimisen kulusta ja vihkikaavan yksityiskohdista. Keskustelun yhteydessä täytetään alustavasti vihkimisilmoituslomake ja sovitaan mahdollisista kuulutuksista.

Vihki- eli toimituskeskustelu

Kirkkohäissä pyydetään siunausta avioliitolle. Pari lupautuu naimisiin mennessään rakastamaan toisiaan myös vaikeina aikoina. Vihkimisessä tulee olla läsnä vähintään kaksi todistajaa. Pappi huolehtii vihkimisen kulusta.

Vihkimisen kulku

Kirkkohäihin liittyy tapakulttuuria, joka ei ole varsinaisesti osa vihkimisen kulkua. Näitä ovat myös tapa saattaa morsian sulhasen luo ja suudelma aviopuolisoiksi julistamisen jälkeen. Monet muutkin tavoista ovat vakiinnuttaneet asemansa suomalaisessa hääperinteessä.

Häätavat kirkossa

Maistraatissa solmitulle avioliitolle voidaan pyytää siunausta evankelis-luterilaisen perinteen mukaisesti. Tilaisuus muistuttaa kirkollista vihkimistä. Merkittävin ero on kysymysten sanamuodossa, koska siunausta pyydetään jo solmitulle avioliitolle. Avioliiton siunaaminen