”Se tuntee onnen syvän ja riemun sydämen, ken puolison saa hyvän, niin rakkaan, läheisen. Soi kiitos Jumalalle lahjasta elämän! Ja kiitos rakkaimmalle, on suuri aarre hän.”  (Virsi 812)

Häät ja vihkiminen

Kirkollinen avioliittoon vihkiminen on sekä juridinen tapahtuma että pyhä toimitus, jossa pyydetään liitolle Jumalan siunausta. Vihittävät jättävät yhteisen liittonsa Jumalan huolenpitoon. Liitto ei ole kiinni vain ihmisistä, vaan Jumala siunaa yhteistä elämää.

Avioliitto perustuu parin valintaan ja päätökseen. Ilmaistessaan tahtonsa rakastaa toinen toistaan vihittävät sitoutuvat avioliittoon ja siihen, että tekevät parhaansa, jotta kumpikin voisi olla siinä onnellinen.

Avioliitosta, vihkimisestä ja hääjuhlan järjestämisestä löydät paljon hyödyllistä tietoa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon sivuilta.

Seuraavassa lyhyesti muutamia ohjeita valmistautumiseen:

Avioliiton esteiden tutkinta ja esteettömyystodistus

Ennen vihkimistä on suoritettava avioliiton esteiden tutkinta (ns. kuulutukset). 

Esteiden tutkinta kestää vähintään seitsemän (7) päivää. Todistus tutkinnasta toimitetaan esteidentutkintapyynnössä ilmoitetulla tavalla postitse tai sähköpostitse. Esteidentutkintatodistus on voimassa neljä (4) kuukautta sen antamisesta. Todistus annetaan vihkijälle ennen vihkimistä.

Esteiden tutkintapyyntö tehdään ensisijaisesti kirkon sähköisessä avioliiton esteidentutkinta -asiointipalvelussaLinkki avautuu uudessa välilehdessä tai Digi- ja väestötietovirastossaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.

Sähköistä esteidentutkintapyyntöä täytettäessä voitte toivoa avioliittonne kuuluttamista kirkossa sekä kuulutuksen julkaisua seurakunnan palstalla paikallislehdessä. Jos toivotte kuulutuksenne lukemista kirkossa, voitte ilmoittaa toivotun päivämäärän kuulutuksillenne esteidentutkintapalvelussa.

Avioliiton esteiden tutkintaan liittyviin kysymyksiin vastaa Tampereen aluekeskusrekisteri, p. 03 2190 222 (arkisin kello 9–15).
Sähköposti: rekisteroinnit.tampere@evl.fi.

Maistraatit ja Väestörekisterikeskus ovat yhdistyneet Digi- ja väestötietovirastoksi (DVV).

Vihkimisjärjestelyt 

Vihkiminen voidaan suorittaa kirkossa, seurakuntatalossa, kotona tai muussa sopivaksi katsottavassa paikassa. Läsnä tulee olla vähintään kaksi todistajaa. 

Vihkimisajat kirkoissa ovat lauantaisin klo 15, klo 16 ja klo 17.

Akaan seurakuntatoimistossa tehdään kirkkoa ja muita tiloja koskevat aikavaraukset ja sekä neuvotaan muissa järjestelyissä - ota yhteyttä! 

Vihkikeskustelu

Yleensä avioliittoon vihkimistä edeltää tapaaminen ja keskustelu vihkipapin kanssa, jossa sovitaan vihkitilaisuudesta. Papin kanssa tutustutaan ja käydään läpi vihkimiseen liittyviä asioita. Hänen kanssaan voidaan myös keskustella avioliiton merkityksestä ja rakkaudesta.

Vihkitoimitusta voidaan myös harjoitella etukäteen. Läsnä voi silloin olla muitakin, esimerkiksi bestman ja kaaso tai muita henkilöitä, joilla on jokin tehtävä itse toimituksessa. Vihkipapille kannattaa kertoa omista toiveistaan.

Lisää avioliittoon vihkimiseen liittyvistä asioista löydät http://www.evl.fi/

 

Hääkimppu valkoisista ruusuista.