Yhteisvastuukeräys auttaa nuoria väkivaltaisessa maailmassa - Tule mukaan!

NUORET VÄKIVALTAISESSA MAAILMASSA 

Vuoden 2023 yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn. Kampanja on alkanut 5. helmikuuta ja jatkuu vuoden 2023 loppuun.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotosta 40 % lahjoitetaan Suomeen. Puolet tästä jää paikallisseurakunnille nuorten tukemiseksi tehtävään teemanmukaiseen toimintaan sekä auttamistyöhön.

Toinen puolikas kotimaahan jäävästä keräystuotosta osoitetaan valtakunnallisena kumppanina toimivalle Aseman Lapset -yhdistykselle, joka kehittää ja laajentaa yhteisvastuuvaroin koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen tähtäävää toimintaa.

Aseman Lapset ry - Koulukiusaamista ja nuorisoväkivaltaa vastaan

Yhteisvastuu haluaa nostaa keskusteluun nuorten keskuudessa lisääntyneen väkivallan. Poliisin raporttien mukaan eniten väkivalta on lisääntynyt 12 –14-vuotiaiden ikäryhmässä (134%). Fyysistä ja henkistä väkivaltaa koetaan kouluissa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

Väkivalta ja konfliktit synkistävät nuorten elämää yhä enemmän. Vuonna 2021 kouluväkivaltaa koki Suomessa lähes 39 000 lasta ja nuorta viikoittain. Alle 18-vuotiaiden väkivaltarikollisuus on lisääntynyt vuosina 2015–2021. Hälyttävin kasvu oli 12–14-vuotiaiden ikäluokassa, peräti 134 prosenttia. Luvut ovat peräisin kouluterveyskyselystä sekä poliisin tilastoista.

Aseman Lapset -yhdistyksessä keräysvarat käytetään pitkittyneiden ja laajentuneiden koulukiusaamistapausten selvittämiseen sekä katusovitteluun. Sovittelijoina toimivat nuorisotyön ammattilaiset. Toiminta on konkreettista puuttumista sekä ammattilaisten kouluttamista sovittelijoiksi ja väkivallan ehkäisyn osaajiksi.

Ulkomaankohteena Kenia

Keräystuotosta ohjataan entiseen tapaan 60% kansainväliseen apuun Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta.

Tänä vuonna huomioidaan erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työ Keniassa, jossa tuetaan nuorten koulunkäyntiä maan köyhimmillä, kuivuudesta kärsivillä alueilla. Ilmastokriisi vaikeuttaa paimentolaisperheiden elämää ja toimeentuloa laidunmaiden pienentyessä. Tämä lisää yhteisöjen välisiä konflikteja, joihin myös nuoret joutuvat mukaan. Köyhyys ja epävakaus syventävät sosiaalisia ja toimeentuloon liittyviä ongelmia sekä koulun keskeyttämisiä.

Katastrofirahaston avustuksilla tuetaan koulunsa kesken jättäneiden nuorten kouluun paluuta ja koulussa pysymistä sekä annetaan tukiopetusta ja psykososiaalista tukea. Koulutus antaa nuorille paremmat mahdollisuudet toimeentuloon ja rauhan edistämiseen omissa yhteisöissään.

Lahjoituksestasi jää 20 prosenttia oman seurakunnan ahdingossa olevien nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin. 

Voit lahjoittaa Akaan seurakunnan kautta eri tavoin. Keräysaika on koko vuosi 2023.

Lahjoituskanavat 2023

MobilePay numeroon 23459, joka menee suoraan Akaan seurakunnan yhteisvastuukeräykseen

Keräystilit

  • Aktia FI82 4055 0010 4148 41
  • Nordea FI16 2089 1800 0067 75
  • OP FI14 5000 0120 2362 28

Viitenumero: Akaa 302025

Nappaa puhelimella kuva oheisesta QR-koodista, niin pääset lahjoittamaan:

Keräyslupa RA/2020/639/Kirkkopalvelut.  #yhteisvastuu2023

Yhteisvastuun kotisivutLinkki avautuu uudessa välilehdessä 

Yhteisvastuu-logo tekstillä: Joka viikko lähes 40 000 nuorta joutuu kouluväkivallan uhriksi Suomessa.

Yhteisvastuukeräys kutsuu olemaan arkienkeli

Yhteisvastuukeräys on lähimmäisenrakkauden kansanliike. Se on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuosittain 60 % tuotosta menee Kirkon Ulkomaanavun välityksellä kehitysyhteistyöhön ja katastrofiapuun. 20 % käytetään vuosittain valittavaan kotimaan kohteeseen Suomessa ja loput 20 % kirkon ja seurakuntien tekemään avustustyöhön. Kotiseurakunta päättää paikallisella tasolla, kuinka sen osuus kohdennetaan omalla paikkakunnalla.

Joka kevät Yhteisvastuun noin 40 000 vapaaehtoista arkienkeliä on lähtenyt liikenteeseen keräyslistojen ja -lippaiden kanssa. Keräykseen osallistuvat kaikki Suomen evankelis-luterilaiset seurakunnat.