Akaan seurakuntavaaliehdokkaat 2018

Akaan seurakunnassa ylintä päätösvaltaa käyttää kirkkovaltuusto, johon kuuluu 27 joka neljäs vuosi yleisillä vaaleilla valittua jäsentä.

Mikä kirkkovaltuusto?

Kirkkovaltuusto tekee seurakunnan taloutta ja viranhaltijoita koskevat tärkeimmät päätökset.
Valtuusto päättää mm. talousarviosta, kirkollisveroprosentista, virkojen perustamisesta ja rakennushankkeista.
Kirkkovaltuusto valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon.
Kirkkovaltuusto voi siirtää päätösvaltaansa ohje- ja johtosäännöllä kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.
Kirkkovaltuusto valitaan vaaleilla joka neljäs vuosi.
Vaalikelpoinen henkilö seurakunnan luottamustoimiin on kristillisestä vakaumuksesta tunnettu seurakunnan konfirmoitu, 18 vuotta täyttänyt jäsen.