Uutislistaukseen

Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli kirkon toiminnassa

Suomen evankelis-luterilainen kirkko tarjoaa lukuisia erilaisia mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Korona-aika ei ole katkaissut vapaaehtoisten toimintaa.

ikkunakuva viialan lähetystuvasta, jossa tekstiteippaukset

Viialan Lähetystupa on toiminut täysin vapaaehtoisvoimin yli 20 vuoden ajan.

Vuonna 2021 kirkon vapaaehtoiset olivat mukana tai yksin toteuttamassa 44 000 tilaisuutta ja 75 000 kohtaamista. Tämä kattaa yli 10 prosenttia seurakuntien toiminnasta. 

Esimerkiksi seurakuntien diakoniatyössä oli mukana noin 20 000 vapaaehtoista. Erityisesti vapaaehtoisten merkitys korostuu ateriapalveluissa. Viime vuonna seurakunnissa oli lähes 2000 ateriatilaisuutta, kuten diakonialounaita, joissa vapaaehtoiset ovat olleet sekä pakkaamassa että jakamassa ruokaa. 

Lisäksi monet vapaaehtoiset ovat neuloneet sukkia kasteperheille tai hypistelymuhveja muistisairaille. He ovat myös pitäneet keskustelu-, kirjallisuus- ja raamattupiirejä tai vaikkapa kahvitelleet seurakuntalaisten kanssa verkon välityksellä. Viime vuonna vapaaehtoiset ohjasivat lähes 6000 ryhmää seurakunnissa. 

Myös Kirkon keskusteluavussa päivystää koulutettuja vapaaehtoisia 

Koulutetut vapaaehtoiset ovat mukana myös Kirkon keskusteluavun päivystäjinä niin puhelimitse kuin chatin kautta tulevissa yhteydenotoissa. Päivystäjät kuuntelevat ja auttavat ihmisten erilaisissa elämäntilanteissa, kun on surua, ahdistusta tai ongelmia ratkottavina. 

Vapaaehtoisia toimii myös kirkon varhaiskasvatustyössä (vuonna 2021 n. 4 000 henkilöä), varhaisnuoriso- ja nuorisotyössä (11 000 henkilöä) sekä kansainvälisessä työssä ja lähetyksessä (12 000 henkilöä). Myös seurakuntien kuorotoiminta näyttäytyy tilastoissa suurena vapaaehtoisten ryhmänä. Monissa seurakunnissa kuorolaiset vievät musiikkia säännöllisesti muun muassa erilaisiin vanhusten palveluyksiköihin ja sairaaloihin.

Rippikoulujen isostyössä toimii vuosittain 18 000–20 000 nuorta. Isostoiminta on yksi keskeinen syy rippikoulun vankkaan suosioon. Isoset ohjaavat rippikouluissa erilaisia pienryhmiä, suunnittelevat ja toteuttavat iltaohjelmia ja hartauksia. 

Monet vapaaehtoiset ovat korona-aikana kaivanneet kohtaamisia ja kasvotusten tapaamisia. Vapaaehtoistyössä he auttavat lähimmäisiään, mutta saavat myös itse työstään hyvän mielen.

Kirkon viestintä

21.2.2022 15.08