Uutislistaukseen

Tampereen hiippakunta on käsitellyt Akaan seurakunnan tilannetta

Tampereen hiippakunta on käsitellyt Akaan seurakunnan työilmapiiritilannetta. Hiippakunnan sivuilla on julkaistu uutinen, jossa kerrotaan näkökohtia tilanteesta ja kerrotaan toimenpiteistä.

Akaan seurkunnan vaakuna

Akaan seurakunnan työilmapiiri, näkökohtia ja toimenpiteitä

 12.2.2020 Tampereen hiippakunta

Aluehallintovirasto toteutti Akaan seurakunnassa työsuojelutarkastuksen toukokuussa 2019. Tarkastuksessa ilmennyt pitkittynyt kuormittuneisuus tuli tässä vaiheessa tuomiokapitulin viranhaltijoiden tietoon ja työnantajaa kehotettiin selvittämään tarkemmin psykososiaalisen kuormituksen taustoja. Sen vuoksi työterveyshuolto toteutti oman selvityksensä.

Marraskuussa lakimiesasessori Jorma Juutilainen, vs. hiippakuntadekaani Jussi Holopainen ja vs. asiantuntija Terhi Törmä olivat mukana kuulemassa Aluehallintoviraston tarkastuskertomusta. Siinä AVI toteaa työterveyshuollon selvityksen tukevan keväällä ilmi tulleita havaintoja ja velvoittaa työnantajaa esittämään, millä aikataululla ja millaisiin toimiin se on ryhtynyt havaittujen työhyvinvointiin ja ilmapiiriin liittyvien epäkohtien poistamiseksi.

Tuomiokapitulin omat toimenpiteet lähtevät siitä havainnosta, että työpaikkaselvityksessä esiin tulleet ongelmat ovat monitasoisia ja toisiinsa limittyviä. On todennäköistä, että kokonaistilanne ei ratkea nopeilla tai yksittäisillä toimenpiteillä. Tarvitaan koko toimintakulttuuria tervehdyttävää prosessia, jonka ohjaajiksi on osoitettu kaksi konsulttia. He työskentelevät työyhteisön kanssa pitkäkestoisesti. Lisäksi kevään aikana selvitetään yksittäisiä konflikteja työpaikkasovittelun keinoin. Kolmanneksi konsulttien ohjaustyötä kohdistetaan johtamiskäytäntöihin. Tilanteen kehittymistä arvioidaan ja tarvittaessa toteutetaan lisätoimia.

Lisäksi johtamista on arvioitu ja arvioidaan tuomiokapitulin toimivallan piirissä olevan kirkkoherran kanssa. Edellytykset luottamuksellisen ilmapiirin luomiselle työyhteisössä ovat tällä hetkellä haastavat. Työntekijöille on tarjolla työnohjauksellista tukea.

Lakimiesasessori ja hiippakuntadekaani ovat käyneet seurakunnan työntekijäkokouksessa kertomassa edellä mainituista toimista työyhteisölle. Lisäksi he ovat keskustelleet kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kanssa tilanteesta. Mahdolliset lisätoimenpiteet tarkentuvat vireillä olevan selvityksen sekä AVI:n kanssa käydyn keskustelun myötä.  Nyt työyhteisö tarvitsee työrauhaa ja luottamuksen rakentumista.

13.2.2020 10.37