Uutislistaukseen

Akaan seurakunnan henkilökunnan psykososiaalisen kuormituksen hoidosta

Akaan seurakunta on mukana Aluehallintoviraston suuressa seurakuntien työsuojelutarkastusohjelmassa. Annettujen ohjeiden mukaisesti seurakunnassa on keväällä ja kesällä tehty työterveyden johdolla mielipidekyselyitä työn psykososiaalisesta kuormituksesta. 

Tuloksia tarkasteltiin 13.11.2019 ja seurakunnan yhteistyötoimikunta, joka toimii työsuojeluelimenä, on ryhtynyt laatimaan psykososiaalista kuormittumista pienentävää ohjelmaa. Kirkkoneuvosto keskusteli 21.11.2019 selvityksestä ja aloitetuista toimista.

Työterveys esitteli tehtyä selvitystä työntekijäkokouksessa 22.11.2019 ja samalla alkoivat jo toimet kuormituksen ohjelmalliseen vähentämiseen.

kirkkoherra
Ali Kulhia

22.11.2019 14.30