Koronan vaikutus seurakunnan toimintaan kesäkuussa

2.5.2022 09.25

Seurakunnan tilaisuuksiin osallistut vain terveenä.

Seurakunnan tilaisuuksissa maskin käyttö perustuu jokaisen, myös jokaisen työntekijän, omaan harkintaan. Edelleen turvavälien ja hyvän käsihygienian avulla on mahdollista ehkäistä koronan leviämistä.

THL:n suositusten mukaan jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen toisia ja itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähekkäin.

Maskin käyttöä kannattaa harkita erityisesti, jos on rokottamaton aikuinen, henkilöllä on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta ja tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona).

 

Uutislistaukseen

Ekumeeninen vastuuviikko 2018

Ekumeenista Vastuuviikkoa vietetään 21.–28.10. – teemana naisten oikeus ihmisarvoiseen työhön

22.10.2018 14.47

Ekumeenista vastuuviikkoa, Suomen kaikkien kirkkojen yhteistä ihmisoikeuskampanjaa, vietetään 21.–28.10.2018 teemalla Ihmisarvoinen työ on jokaisen naisen oikeus.

Maailmanlaajuisesti naisista vain 49 prosenttia lukeutuu työvoimaan. Kampanjan viestin mukaan: ”Jokaisella on oikeus työhön, työpaikan vapaaseen valintaan, oikeudenmukaisiin ja tyydyttäviin työehtoihin sekä suojaan työttömyyttä vastaan” (YK:n yleismaailmallinen ihmisoikeuksien julistus, 23. artikla, kappale 1.)

”Kutsumme nyt kaikki suomalaiset seurakunnat mukaan tekemään tasa-arvotekoja sukupuolten tasa-arvon ja naisten työn edistämiseksi. Olkaa rohkeita: edistäkää tasa-arvoa myös omassa toiminnassanne. Uusi parempi maailma tulee kiittämään teitä”, kirjoittaa presidentti Tarja Halonen, Tasa-arvoteoilla vaikuttavuutta -foorumin puheenjohtaja. (Presidentti Tarja Halosen teksti kokonaisuudessaan)

”Tasa-arvo ei ole vain periaate. Se on arkisia tekoja, jotta Jumalan antaman elämän koko rikkaus tulisi näkyväksi ja todelliseksi. Yksinkertaiset teot raivaavat mielen ja yhteiselämän huomaamattomia esteitä”, sanoo emeritusarkkipiispa Kari Mäkinen, Suomen Ekumeenisen Neuvoston puheenjohtaja.

Ekumeenisella vastuuviikolla on lähettiläinä maahanmuuttajataustaisia naisia, jotka vierailevat kokemusasiantuntijoina eri tilaisuuksissa esimerkiksi seurakunnissa ja kouluissa. Tilaisuuksia on jo yli kuusikymmentä, tapahtumatiedot löytyvät Vastuuviikon verkkosivuilta. Kertomuksissaan nämä naiset kuvaavat oman kokemuksensa kautta naisten oikeuksien tilannetta lähtömaissaan sekä maahanmuuttajanaisen näkökulmasta Suomessa. He kaikki haluavat puolustaa ihmisoikeuksien toteutumista omalla äänellään ja omilla kasvoillaan. Heillä on myös kokemusta tai näkemystä sellaisista naisten oikeuksien vakavista loukkauksista, joista olemme täällä Suomessa usein kuulleet vain osana tilastollista uutisointia.

Kirkon viestintä
Kuva: Juha Tuomi/Rodeo.fi