Uutislistaukseen

Hämeenlinnan hallinto-oikeudesta ratkaisu Akaan kirkkoneuvoston päätöksestä tehtyyn valitukseen

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on antanut 30.5.2024 ratkaisun valituksesta, joka oli tehty Akaan kirkkoneuvoston 6.10.2022 tekemästä päätöksestä koskien nuorisotyönohjaaja Tarmo Revon irtisanomista.

Hallinto-oikeus hylkäsi valituksen ja totesi, että Revon virkasuhteen irtisanomiselle on ollut kirkkolain (1054/1993) 6 luvun 50 §:n mukaiset perusteet, eikä kirkkoneuvoston päätös ole Revon esittämillä perusteilla virheellisessä järjestyksessä syntynyt eikä muutoinkaan lainvastainen.

Hallinto-oikeuden päätös ei ole vielä lainvoimainen, vaan siihen voi hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan.

30.5.2024 19.57