Uutislistaukseen

Kirkkovaltuutettu Erja Pentti nimettiin henkilöstöteemaiseen tulevaisuustyöryhmään

Tampereen hiippakunnassa on käynnistetty tulevaisuustyö osana kapitulin toimintaa. Tulevaisuustyöllä rakennetaan kestävää tulevaisuutta toimintaympäristön muuttuessa. Näin pyritään turvaamaan hyvä seurakuntatyö ja hyvinvoiva, riittävä ja osaava henkilöstö koko hiippakunnan alueella. Tulevaisuustyön painopisteenä lähivuosina on tukea seurakuntien uusiutumis- ja toimintakykyä sekä taloudellisesti ja toiminnallisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän elämän rakentumista hiippakunnan alueella.

Tulevaisuustyö käynnistyi lääninrovastien, pappisasessorien, seurakuntien viranhaltijajohdon ja kapitulin yhteisellä tulevaisuustyöskentelyllä.  Tulevaisuustyötä ja -ajattelua jatketaan nyt seurakunnista kootuissa viidessä tulevaisuustyöryhmässä eri teemoista, joita ovat hautaus, henkilöstö, kiinteistö, talous, toiminta. Ryhmien tehtävänä on muun muassa jakaa osaamista ja ajatuksia, tutkia yhteistyön ja yhteisen tekemisen mahdollisuuksia, pohtia ja laatia etenemisaskelia ja mahdollisia toimenpide-ehdotuksia erilaisia vaihtoehtoja ajatellen. 

Työryhmiä suunnitellessa pidettiin tärkeänä avoimuutta ja kattavuutta. Tavoitteeksi asetettiin, että jokaisesta seurakunnasta olisi edustaja, työntekijä tai luottamushenkilö, vähintään yhdessä työryhmässä. Seurakunnista pyydettiin kustakin kolme ehdokasta, ja työryhmät koottiin näiden pohjalta. Akaan seurakunnasta henkilöstöteemaiseen työryhmään nimettiin luottamushenkilö/kirkkovaltuutettu Erja Pentti.

Työryhmät toimivat noin vuoden ajan. Jatkosta sovitaan erikseen. Osana tulevaisuustyötä järjestetään myös erilaisia verkostotapaamisia ja foorumeita.

28.5.2024 15.33