Uutislistaukseen

Kirkkoneuvoston päätöksiä 25.4.2024 - Toijalan seurakuntatalo myyntiin

Torstaina 25.4.2024 kokoontunut Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa hallintojohtajan kilpailuttamaan Toijalan seurakuntatalon ja sen takana olevan Toivolan kiinteistön myynnin avoimella huutokaupalla ja sopimaan myyntitoimeksiannosta. Päätös oli yksimielinen.

Seurakuntatalossa sijaitsevat seurakunnan hallinnon ja useimpien työntekijöiden työtilat, arkisto sekä seurakuntasaleja ja muita kokoontumistiloja. Samanaikaisesti myyntitoimeksiannon kanssa seurakunnan työntekijöille ja toiminnoille etsitään Toijalasta vuokratiloja. Vuokratiloissa on tarkoitus toimia sihen asti, kunnes seurakunnan kiinteistöjen tulevaisuuteen liittyvät suunnitelmat ja ratkaisut valmistuvat. Mahdollisesti löytyviin vuokratiloihin ollaan valmiita siirtymään hyvinkin nopeasti, jos kirkkovaltuusto myöntää määrärahan vuokrakuluihin.

90 000 euron lisäys investointimäärärahoihin Akaan kirkon vesi- ja kaukolämpöliittymään

Kirkkoneuvosto esittää kirkkovaltuustolle 90 000 euron määrärahalisäystä talousarvion investointiosaan. Määrärahan tarve liittyy käyttövesi- ja kaukolämpöliittymän rakentamiseen Akaan kirkolle. Alkuperäinen kustannusarvio oli 50 000 euroa, mutta valmistuneen hankesuunnitelman mukainen arvio kustannuksista on kuitenkin 140 000 euroa. Koska muutos kohdistuu investointiosaan, sillä ei ole tulosvaikutusta vuodelle 2024.

Satu Kari valittiin uudelleen talous- ja hallintosihteerin tehtävään

Kirkkoneuvosto päätti valita avoinna olleeseen talous- ja hallintosihteerin tehtävään Satu Karin alkaen 13.5.2024. Satu Kari on työskennellyt aiemminkin kyseisessä tehtävässä Akaan seurakunnalla vuoden 2023 maaliskuusta kuluvan vuoden helmikuuhun, kunnes hän siirtyi toisen työnantajan palvelukseen. 

Tehtävä laitettiin hakuun, ja hakemuksia saapui määräaikaan mennessä 85 kappaletta. Hakijoista valittiin haastatteluun neljä hakijaa, joista kolme saapui haastatteluun. Kahdesta kärkihakijasta toinen jättäytyi pois rekrytointiprosessista, joten vain toinen heistä lähetettiin soveltuvuusarviointeihin. Hakijoista Satu Kari oli käynyt henkilöarvioinneissa jo edellisessä rekrytoinnissa, joten hänen osallistumistaan prosessiin uudelleen ei nähty tarpeelliseksi. 

Tehtävään valitsemisessa painotettiin talouden- ja hallinnonalan koulutusta ja/tai aiempaa työtä vastaavaa työkokemusta. Satu Kari on suoriutunut kiitettävästi aikaisemmin työssään Akaan seurakunnalla. Lisäksi hänellä on pitkä työkokemus julkishallinnon monipuolisista sihteerin työtehtävistä, ja hän omaa valmiiksi tiedot ja taidot kyseiseen työtehtävään. Näillä perusteilla hänet valittiin tehtävään.

Kanttorin virka uudelleen hakuun

Kirkkoneuvosto päätti laittaa aiemmin avoinna olleen kanttorin viran uudelleen hakuun. Virka oli avoinna alkuvuodesta, mutta siihen ei tullut yhtään hakemusta. 

Rekrytointityöryhmä ehdotti kirkkoneuvostolle viran hakuilmoituksen pieniä tarkennuksia ja rekrytoinnin käynnistämistä uudelleen toukokuussa 2024. Uusi hakuaika on 6.5.- 7.6.2024. Kirkkoneuvosto antoi kirkkoherralle myös oikeuden tehdä ratkaisun viran hakuajan jatkamisesta, mikäli virkaan ei löydy uudenkaan hakuajan aikana hakijoita.

Lausunto krematoriohankkeesta

Kirkkoneuvosto päätti lausunnosta koskien Pirkanmaan alueellista krematoriohanketta. 

Kirkkoneuvosto ilmaisee hanketta valmistelevalle alueelliselle työryhmälle halunsa olla mukana krematorion perustavassa osakeyhtiössä. Krematorio on tarkoitus sijoittaa nykyisen krematorion yhteyteen Kangasalan Vatialan alueelle. 

Kirkkoneuvosto on valmis puoltamaan uuden yhtiön pääomittamista pääomalainalla Akaan asukasluvun mukaisella suhteellisella osuudella. Lisäksi kirkkoneuvosto sitoutuu esittämään seurakunnan osuutta vastaavan takauksen hyväksymistä kirkkovaltuustolle. Edellytyksenä edellä olevalle kirkkoneuvosto pitää sitä, että Akaan seurakunta saa edustajan yhtiön hallitukseen. Mikäli seurakunnalle ei ole mahdollista luvata pysyvää paikkaa yhtiön hallituksessa, seurakunta edellyttää määräajoin vaihtuvia edustajia yhtiön hallitukseen. Seurakunnan yhteyshenkilönä hankkeessa toimisi seurakunnan hallintojohtaja Joonas Juntunen.

Luottamushenkilöiden kokouspalkkioihin esitetään korotuksia

Kirkkoneuvosto esittää valtuustolle, että se hyväksyisi Akaan seurakunnan luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi 50 euroa/kokous ja yli kolme tuntia kestävän kokouksen kokouspalkkioksi 75 euroa/kokous. Kokouspalkkioita esitetään maksettavaksi kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, vaalilautakunnan sekä kiinteistötyöryhmän kokouksista. Lisäksi kirkkoneuvoston varapuheenjohtajana tai puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle esitetään maksettavaksi 750 euron vuosikorvaus. 

Tällä hetkellä luottamushenkilöille on maksettu palkkioita kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja vaalilautakunnan kokouksista. Alle 3 tunnin kokouksista palkkio on ollut 30 euroa/kokous ja yli 3 tunnin kokouksista 45 euroa/kokous. Seurakunnassa luottamushenkilöiden palkkioita on päivitetty viimeksi 2015.

Päätöspöytäkirjat liitteineen löytyvät seurakunnan nettisivujen Päätöksenteko-sivuilta

 

26.4.2024 12.46