Uutislistaukseen

Pipliaseura: uusi suomennos psalmeista on valmis

Suomen Pipliaseuran psalmien käännöstyö hepreankielisestä alkutekstistä suomeksi on valmistunut. Psalmit 2024 julkaistaan 21.3.2024 osoitteessa raamattu.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä sekä Piplia-sovelluksessa. Teksti on myös kuunneltavissa näyttelijä Krista Kososen lukemana. Julkaisujuhlaa vietetään avoimessa verkkotapahtumassa klo 16–17.

Psalmit 2024 on ensimmäinen julkaistava osa Vanhan testamentin VT2028-suomennoksesta.

”On tämä iso hetki koko suomalaiselle kulttuurille ja hengenelämälle. Raamatun ilmaisuvoimaisimmasta kirjasta saadaan ajanmukainen suomennos, ja se on tarkka ja tunteikas, elävää kieltä, sujuvaa lukea ja kaunista kuunnella", Pipliaseuran toiminnanjohtaja Petri Merenlahti iloitsee.

Psalmien elävä kieli välittää ikiaikaista sanomaa

Psalmien elävä kieli saa suomennoksessa uuden vapaan muodon, alkuperää kunnioittaen. Runouden tiivis sanonta on rytmitettyä, samalla kun se hengittää ja välittää ikiaikaista sanomaa. Alkukielten tarkka osaaminen ja psalmien syntyaikojen kulttuurin ja maailmankuvan ymmärrys ovat muodostaneet luotettavan pohjan, jonka varassa suomennos lepää.

”Psalmeissa näkyy ihmisyyden koko kirjo: iloa ja surua, ylistystä ja raivoa, luottamusta ja epätoivoa, kauniita ja vähemmän kauniita ajatuksia, joskus samassa psalmissa rinnakkain. Mikään inhimillinen ei ole vierasta. Siksi psalmit ansaitsevat tuoreen käännöksen, niin että niiden alkuvoimaisuus pääsee jälleen esille. Uusi psalmisuomennos on samalla kertaa ymmärrettävää nykykieltä, uskollista vuosituhansia vanhan tekstin sisällölle ja lisäksi runollisesti puhuttelevaa”, kertoo Kirkon tutkimus ja koulutus -yksikön raamattuteologian kouluttaja, hankkeen ohjausryhmän jäsen Mika Aspinen.

Psalmikäännöksen tekemiseen on osallistunut iso joukko akateemisesti ansioituneita asiantuntijoita. Pipliaseuran kääntäjät, eksegetiikan asiantuntija TT, FM Kirsi Valkama ja kieliasiantuntija FT Katja Seutu, työskentelivät hankkeessa päätoimisesti. Käännösprosessia he kuvaavat ainutlaatuiseksi.  

Psalmien kääntämiseen ovat vaikuttaneet myös muut Vanhan testamentin kääntäjät ja hankkeen asiantuntijat Pipliaseurassa.

Psalmit puhelimessa ja äänikirjana

Pipliaseuran työnä on tehdä Raamattua läheiseksi ja ymmärrettäväksi. Psalmit 2024 -käännös tuo psalmit uudelle vuosikymmenelle, luettavaksi aikamme kielellä ja käytettäväksi arjessa luontevilla välineillä. Käännös on tarkoitettu erityisesti niille, jotka haluavat lukea tai kuunnella Raamattua puhelimesta. Kohderyhmänä ovat kaikki, joilla älypuhelin löytyy käden ulottuvilta. Tärkeä lähtökohta on samalla se, että vaikka suomennoksen muotoilu ottaa huomioon nykypuhujien kielen, alkukielen merkitykset säilyvät pohjatekstin mukaisina.

Psalmit 2024 julkaistaan myös äänikirjana.

Vuoropuhelussa ohjausryhmän ja testilukijoiden kanssa

Ekumeenisella seitsenhenkisellä ohjausryhmällä on ollut olennainen rooli luonnosten kommentoijana. Ohjausryhmään kuuluu kolme evankelis-luterilaisen kirkon edustajaa, yksi katolisen kirkon, yksi ortodoksisen kirkon ja yksi vapaakristillisen neuvoston edustaja sekä suomen kielen asiantuntija Itä-Suomen yliopistosta. Ohjausryhmän säännölliset tapaamiset ovat linjanneet käännöstyötä, teologisten käsitteiden käyttöä ja käännöksen tyyliä. Ohjausryhmän edustajat ovat tuoneet myös oman kirkkokuntansa näkökulmia käännöskysymyksiin.

Ohjausryhmään kuuluvat: Vanhan testamentin ja lähialojen tutkimuksen professori Jutta Jokiranta (ev.lut.), hiippakuntadekaani dosentti Marko Marttila (ev.lut.), raamattuteologian kouluttaja TM Mika Aspinen (ev.lut.), Isä Hariton TM Kari M. Räntilä (ort.), TT Juho Sankamo (kat.), Th.M. Esa Hyvönen (SVKN) ja suomen kielen professori Hanna Lappalainen.

Käännösluonnoksiin on saatu testilukijoilta tuhansia palautteita, jotka on otettu huomioon tekstin viimeistelyssä. Vuoropuhelu käyttäjien kanssa jo tekovaiheessa on tärkeä osa käännösperiaatteita. Testaus on tuottanut hyviä huomioita ja vahvistanut käännöskohtien toimivuutta.

Julkaisua juhlistetaan verkossa

Psalmit 2024 -julkaisujuhlaa vietetään verkossa torstaina 21.3.2024 klo 16–17. Ohjelmassa on otteita uusista psalmeista sekä tervehdyksiä, musiikkia, videoita ja uuteen psalmikäännökseen pureutuva paneeli, jossa on mukana kääntäjiä ja ohjausryhmän jäseniä. Muusikko Tommi Kalenius esittää uusia psalmisävellyksiä. Yleisö voi osallistua tilaisuuteen chatissa. Tilaisuuteen voi ilmoittautua Pipliaseuran verkkosivuilla olevan linkinLinkki avautuu uudessa välilehdessä kautta.

Työ jatkuu vuoteen 2028 saakka


Vanhan testamentin VT2028-kääntäminen jatkuu vuoteen 2028 saakka. Hanketta rahoittavat Suomen evankelis-luterilainen kirkko ja Suomen Pipliaseura. Katolinen kirkko, ortodoksinen kirkko ja vapaakristillinen neuvosto kustantavat edustajiensa työskentelyn hankkeen ekumeenisessa ohjausryhmässä.

Näyttelijä Krista Kosonen antoi äänensä psalmeille: ”Nämä psalmit ovat aivan
valtavan hienoa kieltä. Niitä on nautinnollista lukea.
Kun niitä lukee ääneen, ne ikään kuin hyväilevät.” (Kuva: Pipliaseura)

14.3.2024 12.51