Uutislistaukseen

Akaan seurakunnan toimielinten esityslistat, pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset ovat jatkossa nähtävillä vain seurakunnan nettisivuilla

Akaan seurakunnan tiedottaminen
 

Akaan seurakunnan toimielinten kokoukset ja pöytäkirjojen nähtävillä pito


Kirkkolain (652/2023) 10. luvun 23 §:n mukaan pöytäkirja sellaisesta toimielimen tai viranhaltijan päätöksestä, josta seurakunnan jäsen saa tehdä oikaisuvaatimuksen tai valituksen, on pidettävä siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tai valitusosoituksineen tarkastamisen jälkeen yleisesti nähtävänä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu. 


Kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston kokoukset
Akaan kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston alustavat kokousajankohdat on julkaistu yleisessä tietoverkossa seurakunnan nettisivuilla. 

Kokouskutsut ja esityslistat
Toimielinten kokouskutsut/esityslistat julkaistaan Akaan seurakunnan hallintosäännön § 17 mukaisesti vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta seurakunnan kotisivuilla.

Kokouksen pöytäkirja
tarkastetaan pääsääntöisesti kokouspäivänä ja pidetään nähtävillä seurakunnan kotisivuilla kokousta seuraavasta päivästä alkaen.

Kylmäkosken kappeliseurakunnan johtokunta
kokoontuu tarvittaessa. Kokouksen pöytäkirja pidetään nähtävillä seurakunnan kotisivuilla pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen.

Viranhaltijapäätökset
Johtavien viranhaltijoiden viranhaltijapäätökset pidetään nähtävillä seurakunnan nettisivuilla päätöksentekopäivästä alkaen oikaisuvaatimusaikana.


Henkilötietoja sisältävät päätökset ja pykälät poistuvat verkkosivuilta oikaisuvaatimus- tai valitusajan päätyttyä.
Pöytäkirjat ja viranhaltijapäätökset julkaistaan vain julkisin osin.

Näin ollen paperisten listojen nähtävillä olo seurakuntatalojen virallisilla ilmoitustauluilla päättyy.
Löydät päätöksentekoon liittyvät asiakirjat nettisivuiltamme Päätöksenteko-sivun vasemmasta valikosta.

1.2.2024 10.55