Uutislistaukseen

Piispainkirje rukouksesta

Tummalla taustalla palavia kynttilöitä ja teksti Rukous kantaa rukoilijaaPiispainkirjeessä avataan näköaloja rukoukseen. Siinä pohditaan rukouksen olemusta ja merkitystä ihmisen elämässä. Rukousta lähestytään sekä henkilökohtaisen että yhteisen rukouksen näkökulmasta. Piispat tuovat esiin, miten rukouksella voi rytmittää päivän kulun ja jättää kaikki asiat Jumalan haltuun. Rukoillessa voi turvautua yhteisiin tuttuihin rukouksiin tai etsiä itselleen sopivia tapoja rukoilla. Kirjeessä piispat kertovat myös omista tavoistaan rukoilla.

Piispainkirje rohkaisee rukoilemaan ja syventämään käsitystä rukouksesta. Se avaa lukijalle, miten rukous suuntaa ihmisen ulos omasta minästä, kohti toisia ihmisiä, luomakuntaa ja maailmaa. Rukoilevina ihmisinä voimme yhdessä olla maailmaa muuttava voima, kuten piispainkirjeessä sanotaan.

Voit lukea Piispainkirjeen täältä:

Rukouksen kaipuu, Piispainkirje (evl.fi)

2.11.2023 11.42