Uutislistaukseen

Akaan kirkkoneuvostosta 14.9. poimintoja: kaksi uutta rippikoulumuotoa

Akaan kirkkoneuvoston listalla oli torstai-illan kokouksessa 14. syyskuuta muun muassa rippikoulujen vuoden 2024 toteutussuunnitelma, määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden avaaminen ja muistolehdon perustaminen Akaan hautausmaalle.

Akaan seurakunnan kirkkoon kuuluvien rippikouluikäisten ikäluokka on ensi vuonna 175 henkilöä. Niinpä seurakunta varautuu vuonna 2024 rippikouluihin järjestämällä yhteensä viisi Toukolassa toteutuvaa leirimuotoista rippikoulua. Näiden lisäksi tarjotaan kahta päivämuotoista rippikoulua, joista toinen on perinteinen päivärippikoulu.

Uudet rippikoulumuodot ensi vuonna ovat urheilupäivärippikoulu ja pienryhmärippikoulu. Pienryhmärippikoulu on nimensä mukaisesti vain pienelle joukolle nuoria suunnattu, heidän kanssaan yhdessä suunniteltu ja aikataulutettu rippikoulu. Muualla kuin Akaassa rippikoulunsa käyvät akaalaiset nuoret suorittavat rippikoulun seurakuntayhteysjakson omassa kotiseurakunnassaan. Tämän ryhmän kokoontumiset toteutetaan yhdessä päivärippikoululaisten kanssa.

Ilmoittautuminen rippikouluun on 2.-22.10.2023. Nuorisotyönohjaajat kiertävät ilmoittautumisen avauduttua kouluilla esittelemässä vaihtoehtoja. Tiedon rippikouluryhmästään ilmoittautuneet saavat lokakuun lopussa. Vuoden 2024 rippikouluihin kerättiin toiveita keväällä 2023 silloisilta 7-luokkalaisilta, jotka tulevat olemaan rippikouluiässä ensi vuonna. Akaan kirkkoneuvoston vahvisti rippikoulusuunnitelman vuodelle 2024.

***

Akaan seurakunnassa on tällä hetkellä täyttämättä yksi nuorisotyönohjaajan virka. Tilanne aiheuttaa haasteita varhaisnuoriso- ja nuorisotyön toimintaan. Yhden työntekijän vaje näkyy kokoaikaisena resurssipuutteena etenkin viikoittaisessa toiminnassa sekä lasten ja nuorten leireissä.

Kirkkoneuvoston päätti avata määräaikaisen nuorisotyönohjaajan viransijaisuuden ajalle 1.12.2023 – 31.8.2024.

***

Suomen hautaustoiminnan keskusliiton tilaston mukaan vuosina 2020 ja 2021 vainajista tuhkattiin koko maassa jo yli 60 prosenttia. Akaan hautausmailla tuhkausprosentti oli 70% viime vuonna. Yleisintä on edelleen uurnan sijoittaminen aiemmin lunastettuun arkkuhautaan.

Yhä useamman vainajan tuhka kätketään muistolehtoon. Tämä johtuu hautauskulttuurin muuttumisesta. Perheet ovat pieniä ja ihmisten paikkakunnalta muutto on yleistä. Hyvä vaihtoehto on silloin yhteinen muistolehto, josta seurakunta pitää huolta. Tuhkaus on myös maankäytön kannalta arkkuhautausta ympäristöystävällisempi hautausmuoto.

Akaan hautausmaalla käytössä olevan muistolehdon kivimuurin tila laatoille on täyttymässä. Vuosittain Akaan muistolehtoon on keskimäärin 20 hautausta vuodessa.

Kirkkoneuvoston 14.9. päätöksen mukaan hautausmaalla aloitetaan sille kohdennetun viheralueen kunnostustyö vuoden 2023 aikana. Alueelle suunnitellaan ja budjetoidaan muistomerkki vainajien nimilaatoille. Suunnitelmat tuodaan kirkkoneuvoston päätettäväksi uudelleen, kun ne ovat valmistuneet. Uuden muistolehdon kunnostustyöt ja yhteismuistomerkin tulee olla käyttövalmis viimeistään, kun vanhan muistolehdon kivimuurin tila laatoille on täyttynyt.

Kirkkoneuvoston 14.9.2023 kokouspöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä kokonaisuudessaan.

15.9.2023 10.08