Uutislistaukseen

Poimintoja kirkkoneuvoston päätöksistä 24.8.

Kylmäkosken aseman seurakuntatalo menee myyntiin. Akaan kaupunki on lähestynyt seurakuntaa tiedustellen mahdollisuutta vuokrata Kylmäkosken seurakuntataloa Kylmäkosken alueen varhaiskasvatukselle. Veera Mannilasta määräaikainen rippikoulutyön koordinaattori.

Akaan seurakunnan kiinteistöstrategiassa on linjattu, että Kylmäkosken aseman seurakuntakodista luovutaan. Aseman seurakuntakoti on tällä hetkellä poistettu kokonaan käytöstä. Seurakuntakodin perusylläpitoon on viimeisien vuosien aikana mennyt keskimäärin 10 000 euroa vuodessa.

Kylmäkosken seurakunta on aikoinaan ostanut kiinteistön tontin Eino ja Elma Kantalalta 315 000 markalla. Kaupan ainoana ehtona on ollut, että seurakunta rakentaa tontille seurakunnallisen työkeskuksen (rukoushuoneen). Kiinteistöllä ei siis ole edelleen luovutuskieltoa.

Kylmäkosken seurakunta rakennutti seurakuntakodin vuonna 1963. Rakennuttaminen maksoi 66 000 markkaa ja seurakunta sai osan rakennuttamisen kustannuksista lahjoituksina alueen asukkailta. Lisäksi paikalliset lahjoittivat rakennusta varten puutavaran.

Akaan kirkkoneuvosto päätti 24.8. kokouksessaan valtuuttaa hallintojohtaja Joonas Juntusen valitsemaan
kiinteistönvälittäjän ja valtuuttaa hallintojohtajan sopimaan myyntitoimeksiannon ehdoista sekä allekirjoittamaan toimeksiantosopimuksen.

***

Akaan kaupunki on lähestynyt seurakuntaa tiedustellen mahdollisuutta vuokrata Kylmäkosken seurakuntataloa Kylmäkosken alueen varhaiskasvatukselle. Vuokraus toteutettaisiin heti, kun asia on käsitelty virallisesti kaupunginvaltuustossa.

Alustavassa neuvottelussa on sovittu, että seurakunta vuokraa Kylmäkosken seurakuntatalosta keittiön, seurakuntasalin, kerhotilan, eteisaulan, saniteettitilat sekä seurakuntatalon päädyssä sijaitsevat erilliset diakoniatoimiston tilat. Diakoniatoimiston tilat olisivat kokonaan vain varhaiskasvatuksen käytössä ja varsinaisen seurakuntatalon puolella olevat tilat olisivat varhaiskasvatuksen ja seurakunnan yhteiskäytössä. Näin seurakunnan oma toiminta on turvattu seurakuntatalossa.

Kirkkoneuvosto päätti valtuuttaa hallintojohtajan sopimaan mahdollisen vuokrasopimuksen ehdoista sekä allekirjoittamaan vuokrasopimuksen.

***

Akaan seurakunnassa vastuu rippikoulutoiminnan järjestämisestä on jaettu Kylmäkosken kappalaisen sekä kasvatuksen työalavastaavan viran kesken. Nyt Kylmäkosken kappalaisena toimiva Krista Riipinen siirtyy toisen
seurakunnan palvelukseen, ja kappalaisen sijaisuutta tulee tekemään Sirpa Piirto. Hän kuitenkin todennäköisesti toimii tehtävässä määräaikaisesti 80 %, joten työtehtäviä on karsittava.

Vuonna 2023 Akaassa suoritti rippikoulun yhteensä 166 nuorta. Vuoden 2024 ennustetaan olevan samansuuruinen ikäluokka. Rippikoulu on koko vuoden kestävä projekti, joka käynnistyy heti elokuussa kesän leirien jälkeen. Rippikoulu on paljon työaikaa vaativa vastuullinen työtehtävä.

Kappalaisen työajan vähentyessä on Veera Mannila samaan aikaan esittänyt kiinnostuksen ja kyvykkyyden hoitaa rippikoulun koordinoivia tehtäviä. Koordinoivat tehtävät nivoutuisivat luontevasti hänen aiemmin sovittuihin vastuihinsa nuorisotyössä, jossa Veera vastaa isoskoulutuksesta, joka on osa rippikoulutyön työalaa. Kasvatuksen työalavastaavalla säilyisivät edelleen rippikoulun esihenkilön tehtävät sekä vastuu työalan toiminta- ja taloussuunnitelmista, toimintakertomusten laatimisesta, rekrytoinneista ja leiripaletin rakentamisesta, mutta koordinaattorilla olisi osavastuuta näiden suunnittelussa ja toteutuksessa.

Kirkkoneuvosto nimesi nuorisotyönohjaaja Veera Mannilan Akaan seurakunnan rippikoulutyön koordinaattoriksi 1.9.2023 – 31.8.2024 väliseksi ajaksi. Hänelle maksetaan erityistä palkanosaa 150 euroa kuukaudessa.

Kirkkoneuvoston kokouspöytäkirjaLinkki avautuu uudessa välilehdessä kokonaisuudessaan.

28.8.2023 12.40