Uutislistaukseen

Kirkkoherran virka avoinna Akaan seurakunnassa

Hakuaika päättyy 15.9.2023 klo 15.00 mennessä. 

Akaan seurakunnan kirkkoherra valitaan välillisellä vaalilla, jonka suorittaa kirkkovaltuusto. Virka täytetään 1.5.2024 lukien.

Akaan seurakunnan kirkkovaltuuston lausunnon mukaan kirkkojärjestyksen 8 luvun 13 §:n määrittelemien kirkkoherran tehtävien lisäksi kirkkoherran viran hoitaminen Akaan seurakunnassa edellyttää:

  • Hyvää henkilöstöjohtamista ja hallinnollista osaamista myös paineen alla.
  • Strategisen ajattelun taitoa, kykyä hahmottaa kokonaisuuksia sekä taitoa visioida tulevaa.
  • Kykyä ja valmiutta muutosjohtamiseen, koska yhteiskunnan rakenteet ja seurakunnan toimintaympäristö ovat voimakkaassa muutoksessa.
  • Näkemys ja kyky johtaa seurakuntaa moniarvoisessa seurakunnassa huomioiden ja tukien kolmen kylän omia identiteettejä.
  • Luterilaista uskonkäsitystä ja kokonaiskirkon tuntemista.

Akaan seurakunta on vireä seurakunta Etelä-Pirkanmaalla hyvien liikenneyhteyksien varrella. Seurakunnan jäsenmäärä on noin 11400, ja seurakunnan työntekijämäärä on 32. Seurakunta toimii kolmessa eri taajamassa: Toijalassa, Viialassa ja Kylmäkoskella, ja kaikissa niissä on omat kirkot. Lisäksi seurakunnalla on kaksi leirikeskusta. Akaan seurakunta viettää kuluvana vuonna 540-vuotisjuhlavuotta.

Seurakunnan aluetta kuvaa yhtäältä kaupunkimainen asutus ja toisaalta maaseutumainen ympäristö. Kaupungissa on voimakas tekemisen ja kehittymisen henki.

Akaan seurakuntaa viedään eteenpäin 27 valtuutetun ja 8 kirkkoneuvoston jäsenen voimin. Kylmäkosken kappeliseurakunnassa toimii lisäksi kappelineuvosto. Kylmäkosken kirkko tunnetaan kulttuurikirkkona, jossa järjestetään ahkerasti erilaisia tilaisuuksia, kuten konsertteja ja luentoja.

Akaan seurakunnassa on menossa vahva uudistumisen ja osallistamisen meininki. Seurakunnallisen työn tukena toimii työryhmiä, joiden koolle kutsujat v. 2023 lähtien ovat luottamushenkilöitä. Työryhmiin ollaan kutsumassa vapaaehtoisia ideoimaan ja toteuttamaan seurakuntalaisten näköistä ja toiveiden mukaista toimintaa.

Seurakuntamme strategian Ovet auki Akaassa mukaisesti Akaan seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kuluvan vuoden strategisena painopistealueena on Ovet auki yhteisöön, jonka teemoja ovat kasvatuksen ja palvelun tutkimus, kehittäminen, innovoiminen sekä viestintä.

Taloudellisesti seurakunta on vakaalla pohjalla. Tulevien vuosien haasteisiin seurakunnassa kuuluu kiinteistömassan hallinta. Seurakunta omistaa useita kiinteistöjä, jotka eivät vastaa tämän päivän toimintamuotoja ja tarpeita. Myös korjausvelkaa on paljon. Akaan seurakuntatalosta on laadittu ns. skenaarioselvitys, jonka pohjalta ryhdytään selvittämään jatkotoimenpiteitä toimintojen sijoittamiseksi.

Akaan seurakunta on myönnetty ympäristödiplomi vuonna 2022.

Kirkkoherran virkaa hakevan tulee olla pastoraalitutkinnon ja seurakuntatyön johtamisen tutkinnon suorittanut pappi. (KJ 8:11 §). Kirkkoherran viran hakijan on liitettävä hakemusasiakirjoihin tehtävän hoidon terveydellisiä edellytyksiä koskevat tiedot (laki evankelis-luterilaisen kirkon viranhaltijasta 2:13 § 4 mom.). Virka edellyttää suomen kielen erinomaista suullista ja kirjallista taitoa sekä ruotsin kielen tyydyttävää ymmärtämisen taitoa (KJ 8:3 § 1 mom.). Rekrytoinnissa mahdollisesti käytetään soveltuvuusarviointia.

Viran palkkaus on 5757,68 €/kk.

Lisätietoja kirkkoherran virasta antaa hallintojohtaja Joonas Juntunen, 040 358 3341, joonas.juntunen@evl.fi.

Hakuaika päättyy 15.9.2023 klo 15.00 mennessä. Hakemukseen on liitettävä kirkon nimikirjanote ja lääkärintodistus.

Tehtävään haetaan ensisijaisesti KirkkoRekry-palvelun sähköisellä hakulomakkeella.

Toissijaisesti hakemukset voi lähettää osoitteeseen Tampereen hiippakunnan tuomiokapituli, Näsilinnankatu 26, 33200 Tampere tai sähköpostitse: tampere.tuomiokapituli@evl.fi, jolloin hakemuksen liitteeksi liitetään vastaukset verkkolomakkeen kohdassa Tehtäväkohtaiset tiedot oleviin virkaan liittyviin kysymyksiin.

Tuomiokapitulin haastattelutyöryhmä haastattelee virkaa hakeneet joko 18. tai 19.9.2023 klo 10.00 alkaen.

Ohjeita verkkolomakkeen täyttämiseen antaa notaari Hannu Laukkonenhannu.laukkonen@evl.fi tai 0400 926 730.

Hallintojohtaja Joonas Juntunen, 040 358 3341, joonas.juntunen@evl.fi

- - - - -

Lue lisää: Akaan seurakunnan kirkkovaltuusto (29.6.2023) antoi lausunnon tuomiokapitulille kirkkoherran vaalitavasta ja viran erityisvaatimuksista.

 

17.8.2023 09.28