Uutislistaukseen

Akaan seurakuntatalosta valmistunut ns. skenaarioselvitys valaisee vaihtoehtoja tulevaisuuden tilaratkaisuista

Akaan kirkkovaltuusto hyväksyi keväällä 2022 Akaan seurakunnan kiinteistöstrategian. Siinä todettiin seurakunnalla olevan varsin mittava kiinteistövelka. Monet seurakunnan toimitilat edellyttävät lähivuosina kunnostusta tai peruskorjausta. Kiinteistöstrategiassa edellytettiin jo syksyllä 2022 tartuttavan Akaan seurakuntatalon tulevaisuuden ratkaisujen selvittämiseen. Tätä työtä on valmisteltu yhdessä FinProma Oy:n kanssa. Lisäksi parhaillaan on käynnissä kirkkojen pitkäntähtäimen korjaussuunnitelmien valmistelu kiinteistöstrategian mukaisesti.

Seurakunta päätti viime syksynä teettää Akaan seurakuntatalosta skenaarioselvityksen FinProma Oy:llä, joka on erityisesti julkisyhteisöjen strategiseen kiinteistöjohtamiseen ja kiinteistömassan kokonaisvaltaiseen hallintaan erikoistunut asiantuntijayritys. Selvityksessä on kartoitettu seurakuntatalon nykytilanne kunnon ja toimivuuden kannalta sekä tehty vaihtoehtoisia ehdotuksia toimitilatarpeiden ratkaisemiseksi.


Vuonna 1955 valmistunut rakennus on huonokuntoinen eikä siinä ole tehty sen historian aikana peruskorjauksia. Tilat eivät vastaa seurakunnan toiminnan nykytarpeita. Tilat eivät ole tehokkaita, rakennuksessa on paljon sokkeloista käytävätilaa, salit ovat tarpeeseen nähden ylisuuria eivätkä tilat ole muunneltavia ja monikäyttöisiä.


Seurakunta laaditutti rakennuksesta rakenne- ja kosteusteknisen kuntotutkimuksen vuonna 2017. Tutkimuksen suoritti A-Insinöörit Oy. Tutkimuksen perusteena oli työntekijöiden oireilu sisäilman laadusta. Tutkimuksissa rakennuksesta löydettiin pieniä mikrobivaurioita ja pieniä määriä sädesientä sekä vuotoja putkistoissa ja viemäreissä. Lisäksi ilmanvaihdossa havaittiin puutteita. A-Insinöörit antoi tutkimuksen tulosten perusteella korjaussuositukset, jotka on toteutettu. 

Skenaarioselvitystä esiteltiin heti tuoreeltaan 8.5. Akaan seurakunnan kirkkovaltuutetuille pidetyssä kevätseminaarissa Toukolan leirikeskuksessa. 

Selvityksessä on esitelty kuusi erilaista ratkaisuvaihtoehtoa, joita ovat kevyet korjaustoimenpiteet, laaja peruskorjaus, nykyisten tilojen korvaaminen uudisrakennuksella, toimintojen sijoittelu olemassa oleviin tiloihin, tilojen hankinta perustajaurakoitsijalta ja sen vaihtoehdon kartoittaminen, voidaanko tilat hankkia yhteistyössä jonkin toisen tiloja etsivän tahon kanssa; esimerkkinä mainitaan Akaan kaupunki, jolla uudet tilat ovat samoin etsinnässä.


Kevätseminaarissa hallintojohtaja Joonas Juntunen esitteli tuoreen selvityksen tuloksia valtuutetuille, ja tilaisuudessa keskusteltiin alustavasti ratkaisuvaihtoehdoista. 
”Keskustelua tullaan jatkamaan seurakunnan luottamuselimissä. Päätöksenteon pohjaksi seurakuntatalossa teetetään ensimmäisenä toimenpiteenä sisäilmakartoitus, jonka tavoitteena on selvittää, ovatko aiemman kuntotutkimuksen perusteella tehdyt korjaustoimenpiteet olleet riittävät. Sisäilmaselvitys teetetään samalla myös Viialan seurakuntatalossa, johon saattaa muutosvaiheiden aikana siirtyä joitakin seurakunnan toimintoja Akaan seurakuntatalosta”, Joonas Juntunen kertoo.


Akaan seurakunnan vs. kirkkoherra Leena Sorsa on tyytyväinen kevätseminaarissa käytyyn keskusteluun. 


”Iloitsen luottamushenkilöittemme myönteisestä hengestä etsiä yhdessä myös kiinteistöjämme koskevia ratkaisuja. Kiinteistöratkaisuilla on iso merkitys tulevaisuutemme toiminnalle ja taloudelle. On siis ratkaistava harkiten, mitkä tilat säilytämme tuleville sukupolville hyväkuntoisina ja toimivina, ja mistä taas olemme valmiit luopumaan.”
”Kiinteistöjä koskevat ratkaisut ovat usein vaikeita ja prosessit pitkiä. Tärkeintä meille on työntekijöidemme ja seurakuntalaistemme kannalta terveet toimintatilat. Tämän vuoksi seuraavat päätöksenteon askeleet tehdään sisäilmaselvitysten perusteella, kun näemme, miten pitkään kunnoltaan heikoksi arvioidussa Akaan seurakuntatalossa voidaan työskennellä ja toimia”, Leena Sorsa toteaa.

Lisätietoja:
Leena Sorsa, vs. kirkkoherra, puh. 050 574 4116, leena.sorsa@evl.fi
Joonas Juntunen, hallintojohtaja, puh. 040 358 3341, joonas.juntunen@evl.fi   

Skenaarioselvitys Akaan seurakuntatalostaLinkki avautuu uudessa välilehdessä

- - - - -
Akaan seurakunta on sitoutunut Suomen evankelis-luterilaisen kirkon Hiilineutraali kirkko -strategiaan. Strategian mukaan seurakunnan tilojen energiatehokkuutta tulee parantaa, ja vähällä tai tyhjäkäytöllä olevista tiloista tulisi luopua. Samalla tavoitteena on vähentää toiminnasta aiheutuvia hiilidioksidipäästöjä. 
Akaan seurakunnalle on myönnetty kirkon ympäristödiplomi joulukuussa 2022.

10.5.2023 11.11