Uutislistaukseen

Kylmäkosken ja Viialan kirkollinen esineistö inventoidaan

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto on päättänyt tilata Kylmäkosken ja Viialan kirkollisen esineistön inventoinnin Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitokselta

Viialan kirkon kello

Viialan kirkon kello. Kuva: Kimmo Lyytikäinen

Inventointi on osa seurakunnan kulttuurihistoriallisten aineistojen yllä- ja kunnossapitoa. Esineinventointi on toteutettu Akaan seurakunnassa Toijalan osalta.

Jyväskylän yliopiston kirkkotaiteen ja -arkkitehtuurin tutkimusinstituutin taidehistorian tutkija Paula Mäkelä on tehnyt esineluettelointeja lähiseurakunnissa. Häneltä kysyttiin mahdollisuutta toteuttaa työ.

Työn toteuttamiseen kysyttiin myös toista toimijaa. Toimija ei kuitenkaan olisi voinut toteuttaa sitä kokonaisuudessaan. Luetteloinnin lisäksi tehtävässä tarvitaan historia- ja esineistöosaamista ja tämä Akaan seurakunnan olisi tullut hankkia erikseen.

Jyväskylän yliopiston Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitoksen tarjous oli ainoa, joka kattaa työn suorittamisen kokonaisuudessaan. Se sisältää esineistön valokuvauksen lisäksi myös esineistön hankinta- ja
käyttöhistorian selvittämisen. Inventoinnista tehdään myös inventointiraportti.

Työn aloitus on mahdollista 1.7.2024 alkaen. Inventoinnin kesto on kolme kuukautta ja hankkeen kokonaiskustannus on 21 204 euroa sis. alv 24 %. Hankinta sisällytetään Akaan seurakunnan vuoden 2024 talousarvioon.

Evankelis-luterilaisen kirkon kirkolliskokous edellytti vuonna 1998 tekemässään päätöksessä, että jokaisen seurakunnan tulee luetteloida kulttuurihistoriallisesti arvokas esineistönsä. Päätöksellä pyrittiin lisäämään kirkollisen esineistön tuntemusta ja arvostusta seurakunnissa ja siten parantamaan yhteisen kulttuuriperinnön mahdollisuutta säilyä myös tuleville sukupolville.

3.4.2023 10.56