Uutislistaukseen

Kirkolliskokoukselle esitetään kummin lisäämistä aikuiselle kastetulle ja avioliiton vihkimisen ehtojen muuttamista

Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle kirkkojärjestyksen muuttamista niin, että aikuiselle kastetulle olisi mahdollista lisätä kummi tai kaksi kummia. Kirkkohallituksen täysistunto esittää kirkolliskokoukselle myös kirkkojärjestyksen avioliittoon vihkimistä koskevan säännöksen muuttamista.

nuoret-aikuiset_photo-by-maxim-hopman-on-unsplash_netti.jpg

Mahdollisuus lisätä kasteen jälkeen kummi myös aikuiselle kastetulle parantaisi kastetun mahdollisuutta kristilliseen kasvuun toisen aikuisen tukemana tilanteissa, joissa alkuperäinen kummi ei mahdollisesti ole käytettävissä. Kuva: Maxim Hopman, Unsplash.

Tällä hetkellä kummi on mahdollista lisätä vain lapselle huoltajan esityksestä.

Täysistunto päätti säännöksen sisällöstä kokouksessaan 21.3.2023. Esityksestä pyydetään vielä laintarkastustoimikunnan lausunto ennen sen viemistä kirkolliskokoukseen.

Esityksen taustalla on kirkolliskokouksen edustaja-aloitteen pohjalta marraskuussa 2021 tekemä päätös pyytää kirkkohallitusta valmistelemaan esitys kirkkojärjestyksen kummiutta koskevan säännöksen muuttamisesta.

Mahdollisuus lisätä kasteen jälkeen kummi myös aikuiselle kastetulle parantaisi kastetun mahdollisuutta kristilliseen kasvuun toisen aikuisen tukemana tilanteissa, joissa alkuperäinen kummi ei mahdollisesti ole käytettävissä.

Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen, ei kuitenkaan ennen kuin kirkkolainsäädännön uudistus tulee voimaan.

Kirkolliskokoukselle esitys avioliiton vihkimisen ehtojen muuttamisesta

Esityksen mukaan kirkollinen avioliittoon vihkiminen olisi mahdollista, jos toinen vihittävistä on rippikoulun käynyt kirkon jäsen. Tällä hetkellä molempien puolisojen tulee olla rippikoulun käyneitä ja kirkon jäseniä. Kirkollinen vihkiminen onnistuu tällä hetkellä myös, kun vihittävistä toinen kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon ja toinen johonkin muuhun kristilliseen kirkkoon tai kristilliseen uskontokuntaan Suomessa tai ulkomailla. 

Esityksestä pyydetään vielä laintarkastustoimikunnan lausunto ennen sen viemistä kirkolliskokoukseen. 

Kirkkohallituksen esityksen tavoitteena on mahdollistaa moninaistuneessa yhteiskunnassa kirkon jäsenelle mahdollisuus kirkolliseen vihkimiseen myös silloin, kun tuleva puoliso ei ole kirkon tai muun kristillisen yhteisön jäsen. Samalla turvattaisiin kirkon jäsenen oikeus harjoittaa uskontoa myös avioliittoon vihkimisen yhteydessä.  

Kirkkojärjestyksen muutos tulee voimaan mahdollisimman pian sen hyväksymisen jälkeen, ei kuitenkaan ennen kuin kirkkolainsäädännön uudistus tulee voimaan. 

Esityksen taustalla on kirkolliskokouksen marraskuussa 2020 Helsingin hiippakunnan hiippakuntavaltuuston esityksestä tekemä päätös pyytää kirkkohallitusta ryhtymään toimenpiteisiin kirkkojärjestyksen muuttamiseksi esitetyn kaltaisesti.

Kirkon viestintä

27.3.2023 13.03