Uutislistaukseen

Yhteisvastuu 2023: Koulukiusaamista vai kouluväkivaltaa?

Yhteisvastuu haluaa nostaa keskusteluun nuorten keskuudessa lisääntyneen väkivallan. Poliisin raporttien mukaan eniten väkivalta on lisääntynyt 12 –14-vuotiaiden ikäryhmässä (134%). Fyysistä ja henkistä väkivaltaa koetaan kouluissa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

yhteisvastuu 2023_lukkarikuva (1).jpeg

Yhteisvastuu vetoaa Suomen hallitukseen, jotta päiväkoteihin ja kouluihin saataisiin lisää resursseja. Vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä 38 847 nuorta kertoi kokeneensa koulukiusaamista kerran viikossa tai useammin. Tämä tarkoittaa, että joka minuutti neljä nuorta kokee vakavaa koulukiusaamista Suomessa.

Yhteisvastuukeräyksen kampanjalla halutaan kiinnittää huomiota kasvaneeseen ongelmaan ja konflikteista käytettäviin sanavalintoihin. Kampanja haastaa pohtimaan erityisesti koulukiusaamista ja kouluväkivaltaa sanoina.

Väkivallasta puhuminen kiusaamisena on vähättelyä. On tärkeää, että käytetään oikeita termejä, jotta kaikki ymmärtävät tekojen seuraukset ja vakavuuden. Esimerkiksi rikosoikeudellinen vastuu alkaa 15-vuotiaana ja silloin monet kiusaamiseksi mielletyt tilanteet voivat edetä virallisesti rikosprosessissa.

Yhteisvastuu haluaa nostaa keskusteluun pohdinnan siitä, milloin kiusaaminen on väkivaltaa ja miten nuorten lisääntynyttä väkivaltaa voitaisiin vähentää kouluissa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia lahjoitetaan Suomeen. Keräystuotoista 20 prosenttia kohdistetaan Aseman Lapset ry:lle koulu- ja nuorisoväkivallan ehkäisemiseen ja vähentämiseen. Toinen 20 prosenttia Suomeen jäävästä yhteisvastuutuotosta jää keräävälle seurakunnalle nuorten tukemiseen sekä muuhun oman alueen auttamistyöhön.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista noin 60 prosenttia ohjataan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kautta kansainväliseen apuun.

www.yhteisvastuu.fi

7.2.2023 10.23