Uutislistaukseen

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,2 miljoonaan euroon

Yhteisvastuukeräyksen tarkka tilintarkastamaton tulos oli 2 205 662,58 €. Nousua edelliseen, koronan kurittamaan keräysvuoteen oli lähes 10 prosenttia.

yv.jpg

Vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen kokonaistulos ylsi yli 2,2 miljoonaan euroon. Tuotosta 40 prosenttia jää nuorten hyväksi Suomessa tehtävään työhön seurakuntien sekä Lasten ja nuorten keskuksen toiminnan kautta. 60 prosentilla avustetaan katastrofialueiden asukkaita Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Viime vuoden keräyskohteena oli pitkittyneen koronapandemian seurauksista kärsineiden lasten ja nuorten auttaminen teemalla Lahjoita mulle huominen.

Yhteisvastuukeräyksen tarkka tilintarkastamaton tulos oli 2 205 662,58 €. Nousua edelliseen, koronan kurittamaan keräysvuoteen oli lähes 10 prosenttia. Keräyksen suojelija, tasavallan presidentti Sauli Niinistö vastaanotti tulostiedon 23. tammikuuta. Keräyksen tuotto tilitetään edunsaajille huhtikuussa tilintarkastuksen valmistettua. Samaan aikaan julkaistaan seurakunta- ja hiippakuntakohtaiset tulokset Yhteisvastuun verkkosivuilla (yhteisvastuu.fi).

Keräys toteutettiin jo kolmatta kertaa peräkkäin haastavissa poikkeusolosuhteissa. Vuoden alussa korona-aika asetti vielä rajoituksia varainhankinnalle. Tämän lisäksi pian kampanjan käynnistyttyä Yhteisvastuukeräys antoi monin paikoin tilaa Ukrainan sodan uhrien auttamiselle.

”Olemme kiitollisia niin lahjoittajille kuin keräyksen järjestäneille seurakunnille siitä, että haasteellisista lähtökohdista huolimatta keräystulos ylitti edellisen vuoden tuloksen, kiittää varainhankinnan päällikkö Eija Kilgast Kirkkopalveluista.

Yli 70-vuotias Yhteisvastuukeräys elää vahvaa kehittämisen aikaa.

”Vuoden 2022 keräys oli ensimmäinen vuosi, jona Yhteisvastuukeräys toteutettiin koko kalenterivuoden keräyksenä. Kehittämistyötä on tehty myös viestinnällisen ilmeen kirkastamisen, www-sivujen uudistuksen valmistelun sekä tilitysprosessien sujuvoittamisen osalta. Nämä uudistukset otetaan käyttöön vuoden 2023 aikana”, Kilgast jatkaa.

Yhteisvastuulla 2022 lisää aikuisten tukea nuorten arkeen

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotoista 40 prosenttia jää Suomessa tehtävään avustustyöhön. Puolet Suomeen kohdistetuista keräystuotoista jää paikallisseurakunnille oman alueen nuorten tukemiseksi tehtävään työhön sekä diakonia-avustuksiin.

Toisen puoliskon Suomeen kohdistettavasta keräystuotosta saa Lasten ja nuorten keskus, jossa kehitetään matalan kynnyksen palveluja tukemaan lasten ja nuorten hyvinvointia. Tuki kohdistetaan erityisesti 15–19-vuotiaille, joiden joukossa on pitkittyneestä etäopiskelusta ja eristäytymisestä monin eri tavoin oireilevia nuoria. Maailmanlaajuisten kriisien myötä tuen tarve on kasvanut.

Lasten ja nuorten keskuksen etsivän nuorisotyön Palveluoperaatio Saappaan toimintaa laajennetaan keräystuotolla uusille paikkakunnille ja NettiSaapasta kehitetään. Uutena kehitettävässä KouluSaappaassa tavoitteena on lisätä turvallisia aikuisia koulun arkeen lisäkorviksi ja kannustajiksi.

Katastrofialueilla autetaan lapsia ja nuoria takaisin kouluun

Yhteisvastuukeräyksen tuotosta 60 prosentilla tuetaan Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston kriisialueilla tekemää työtä. Varoilla autetaan yhteisöjä ja perheitä katastrofien, konfliktien ja luonnonmullistusten aiheuttamissa hätätilanteissa.

Kehittyvissä maissa koulunkäynti keskeytyi koronan myötä monien nuorten osalta kokonaan, kun etäopetukseen tarvittava valmius ja välineet puuttuivat. Globaali pandemia vaikeutti jo valmiiksi haastavia olosuhteita ja haavoittuvimmassa asemassa olevien perheiden toimeentulomahdollisuuksia.

Kirkon Ulkomaanavun katastrofirahaston yhteisvastuuvaroin toteuttamaa apua annetaan katastrofien uhreille riippumatta iästä, taustasta tai sukupuolesta.

Alkaneen vuoden Yhteisvastuukeräyksen kampanja-aika alkaa 5.2.2023. Tämänvuotinen Yhteisvastuukeräys kerää varoja nuorten väkivallan ja konfliktien ratkaisuun ja ennaltaehkäisyyn.

30.1.2023 10.50