Uutislistaukseen

Akaan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi

Akaan seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi viiden vuoden jaksolle 21.12.2022 - 20.12.2027.

30928841_S.jpg

Kuva: Kimmo Lyytikäinen

Ympäristökysymykset koskettavat kaikkea seurakunnan toimintaa. Lainsäädäntö vaatii ympäristövaikutusten huomioonottamista niin rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa kuin metsänhoidossakin.

Akaan seurakunta haki ympäristödiplomia nyt ensimmäistä kertaa. Ympäristödiplomi on määräaikainen ja se on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Kirkon ympäristödiplomin avulla voidaan tiedostaa toiminnan ympäristövaikutukset, minimoida riskit, ennakoida tulevia haasteita ja tarjota työkaluja toimintojen jatkuvaan kehittämiseen. Tämä on pitkällä tähtäimellä myös taloudellisesti järkevä toimintatapa.

Akaan seurakunta käynnisti ympäristödiplomin hakemisen valtuustoaloitteen pohjalta toukokuussa 2018. Ympäristödiplomin valmisteluun valittiin työryhmä. Ympäristödiplomihankkeen vastuuhenkilönä ja sihteerinä toimi Tero Kuparinen. Akaan seurakunnassa käynnistettyä ympäristötyötä tuli tukemaan Sofia Honkavaara, joka on kirjoittanut Akaan seurakunnan ympäristöohjelman. Ympäristöohjelman valmisteluun on kuulunut ympäristökatselmus, jossa myös osa-alueiden vastuuhenkilöitä haastateltiin.

Työyhteisö on saanut kommentoida valmistelussa ollutta ympäristöohjelmaa. Järjestelmä korostaakin sekä seurakunnan johdon, henkilöstön että seurakuntalaisten vastuuta. Ympäristödiplomin yksi tärkeä tavoite on tukea kirkon hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Toukokuussa Akaan kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia on keskeinen osa ympäristödiplomihanketta.

Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto hyväksyi ympäristöohjelman lokakuun kokouksessan 2022. Lokakuun lopussa auditoijat Anniina Suvilampi ja Sari Jussila allekirjoittivat auditointiraportin.

Akaan seurakunnalle myönnettiin ympäristödiplomiLinkki avautuu uudessa välilehdessä joulukuussa ja sen voimassoloaika on 21.12.2022 - 20.12.2027. Diplomi on voimassa myöntämispäivästä alkaen viisi vuotta. Uusittaessa diplomi on voimassa edellisen diplomin päättymispäivästä seuraavat viisi vuotta, kun diplomia on haettu ennen sen voimassaolon päättymistä.

 

3.1.2023 11.27