Uutislistaukseen

Tervetuloa Krito-ryhmään alkuvuonna 2023!

Kriton, kristillisen toipumistyön, ydin on Krito-ryhmä. Se on sielunhoidollinen vertaisryhmä ja paikka jakaa elämää. Ryhmän työvälineitä ovat oman tarinan kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous.

Kritoryhmä.jpeg

”Hän on lähettänyt minut ilmoittamaan köyhille hyvän sanoman, parantamaan ne, joiden mieli on murtunut, julistamaan vangituille vapautusta ja kahlituille kahleitten kirpoamista. Hän on lähettänyt minut lohduttamaan kaikkia murheellisia.” (Jes. 61:1,2)

Kriton, kristillisen toipumistyön, ydin on Krito-ryhmä. Se on sielunhoidollinen vertaisryhmä ja paikka jakaa elämää. Ryhmän työvälineitä ovat oman tarinan kertominen, toisten kuunteleminen, kirjoittaminen ja rukous. Ryhmä aloittaa toimintansa Akaassa alkuvuonna 2023. Krito-ryhmää ohjaa koulutettu ohjaaja.

Jokainen osallistuja on mukana itseään varten tasavertaisena ryhmän jäsenenä. Ryhmässä opetellaan puhumaan totta omista kokemuksista ja tunteista.

Millaista apua Krito-ryhmässä voi saada?

Turvallisessa ilmapiirissä on mahdollista pysähtyä kohtaamaan oman elämän kipukohtia ja lähteä etsimään yhteyttä omaan itseensä, tunteisiinsa ja tarpeisiinsa. Tämä merkitsee haastetta ja mahdollisuutta tulla yhä enemmän omaksi itseksi.

Hiljalleen voi kasvaa luottamus itseen, toisiin ihmisiin, elämään ja Jumalaan. Krito-ryhmässä tehdään matkaa pelon ja häpeän sävyttämästä yksinäisyydestä yhteyteen toisten ihmisten ja Jumalan kanssa.

Ryhmän jäsenet sitoutuvat noudattamaan Krito-ryhmän sääntöjä, jotka luovat turvalliset raamit kokoontumiselle.

Ryhmän aikataulu ja tärkeitä päivämääriä:

Ilmoittautuminen alkaa joulukuun alussa. Ilmoittautua voi vs. kirkkoherra Leena Sorsalle, leena.sorsa@evl.fi, 050 5744116.

Riippuen ilmoittautuneiden määrästä voidaan seurakunnassa järjestää yksi tai kaksi pienryhmää. Kun ilmoittautuneiden määrä selviää, tarkentuvat myös ryhmän kokoontumisajankohdat. Ryhmä kokoontuu tammikuun lopusta alkaen tiistai- tai keskiviikkoiltaisin, Toijalassa tai Viialassa. Myös ulkopaikkakuntalaiset voivat ilmoittautua Akaan seurakunnan Krito-ryhmään, mutta oman seurakunnan jäsenet ovat etusijalla, mikäli ilmoittautuneita on paljon.
 

12.12.2022 09.58