Uutislistaukseen

Diakonian juhlavuosi huipentuu syyskuussa - Kylmäkoskella Hiilamon luento 8.9.

Vuosi 2022 on kirkon diakonian juhlavuosi: tänä vuonna tulee kuluneeksi 150 vuotta ensimmäisestä suomalaisesta diakonissan vihkimyksestä. Matilda Hoffman vihittiin diakonissaksi Pietari-Paavalin kirkossa Viipurissa 1.9.1872. Sisar Matilda työskenteli Viipurin diakonissalaitoksen palveluksessa koko työuransa.

silmälaskipäinen mies ja tekstiä heikki hiilamon diakonian juhlavuoden luennosta.

Professori Heikki Hiilamo pitää diakonian juhlavuoden luennon Kylmäkosken kirkossa to 8.9. klo 18.

Juhlavuosi näkyy valtakunnallisesti ja paikallisesti

Monet juhlavuoden päätapahtumat sijoittuvat syyskuulle. Diakonian viran päivää vietetään 1.9. useimmilla paikkakunnilla. Akaassa, Kylmäkosken kulttuurikirkossa pidetään diakonian juhlavuoden tilaisuus 8.9. kello 18 alkaen. Sinne saapuu juhlapuhujaksi professori Heikki Hiilamo, joka luennoi aikeesta Mitä on lähimmisen rakkaus? Millaisena diakonian historia ja tulevaisuus näyttäytyy kristillisen lähimmäisenrakkauden toteuttajana ja uudistajana? Luentosarja on osa kirkon arvoista, toivosta ja rakkaudesta kertovaa luentosarjaa. Järjestäjinä Kylmäkosken kappeliseurakunta ja Valkeakoski-Opisto.

Lähimmäisen päivä 11.9. on lähimmäisyyden, toisen huomioimisen ja arkisen auttamisen juhlaa. Näiden tapahtumien välille sijoittuu diakonian viikko ja lähimmäisen viikko. Ajanjaksolla on runsaasti tapahtumia eri puolilla Suomea. Lähimmäisen viikon teemana on Yhdessä elämisen taito (conviviality).

Juhlavuosi näkyy ja kuuluu lisäksi television ja radion hartausohjelmissa sekä esimerkiksi Kirkko Suomessa -Instagram-tilillä, jossa kuukausittain viikon ajan seurataan diakonian arkea diakoniatyöntekijöiden kertomana.

Kohonneet elinkustannukset näkyvät diakoniatyössä

Ammatillisesti toteutettu diakoniatyö on kirkon vahvuus. Koulutetut sosionomi-diakonit ja sairaanhoitaja-diakonissat tarjoavat luotettavaa ammattiapua hauraassa elämäntilanteessa oleville ihmisille tiiviissä yhteistyössä kuntien ja järjestöjen toimijoiden kanssa. Kirkon palveluksessa on noin 1300 diakoniatyöntekijää.   
 
Diakoniatyössä keskeistä on oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon puolustaminen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen pyritään erilaisilla toimintamuodoilla. Diakoniatyöntekijöiden keskusteluapu selkeyttää elämäntilannetta ja auttaa löytämään tarvittaessa muita avun lähteitä. Joissakin tapauksissa on mahdollista avustaa akuutissa taloustilanteessa. Useimmat seurakunnat antavat ruoka-apua joko elintarvikkeina tai aterioina. Terveyskysymyksissä apu on esimerkiksi neuvontaa ja palveluohjausta. Merkittävästi kohonneet ruoan ja energian kustannukset näkyvät diakoniatyön arjessa. 
Kirkko on vahvistanut diakonista toimintaansa erityisesti koronaepidemian aikana, jotta etenkin haavoittuvimmassa asemassa olevien terveys ja hyvinvointi voidaan turvata. 

Tutkimusten mukaan suomalaisista enemmistö edelleen odottaa, että kirkko olisi näkyvästi mukana kantamassa sosiaalista vastuuta. Kirkon tehtävää ei nähdä yksin hengelliseen toimintaan keskittyvänä, vaan kirkon odotetaan panostavan myös auttamiseen ja hyvinvoinnin edistämiseen. Jokainen kristitty voi toteuttaa diakoniaa arjen lähimmäisyytenä.

Lisätietoja diakonian juhlavuodestaLinkki avautuu uudessa välilehdessä.
 

29.8.2022 15.05