Koronan vaikutus seurakunnan toimintaan kesäkuussa

2.5.2022 09.25

Seurakunnan tilaisuuksiin osallistut vain terveenä.

Seurakunnan tilaisuuksissa maskin käyttö perustuu jokaisen, myös jokaisen työntekijän, omaan harkintaan. Edelleen turvavälien ja hyvän käsihygienian avulla on mahdollista ehkäistä koronan leviämistä.

THL:n suositusten mukaan jokainen voi oman harkintansa mukaan käyttää kasvomaskia suojatakseen toisia ja itseään esimerkiksi ruuhkaisissa liikennevälineissä ja julkisissa sisätiloissa, joissa on paljon ihmisiä lähekkäin.

Maskin käyttöä kannattaa harkita erityisesti, jos on rokottamaton aikuinen, henkilöllä on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista riippumatta ja tietää altistuneensa koronavirukselle (esim. perheessä on todettu korona).

 

Uutislistaukseen

Nuoria kirkolliskokouksessa Nuoria kirkolliskokouksessa

Tulevaisuuden päättäjät kirkolliskokouksessa: nuoret seurasivat evankelioimiskeskustelua

6.5.2022 14.52

Kirkolliskokouksen viimeisenä päivänä 6.5.2022 käsiteltiin evankelioimista ja kirkkolakia.

Aamupäivän istunnoissa oli mukana nuoria, joita kirkolliskokousedustajat olivat jo tavanneet torstai-iltana Lasten ja nuorten keskuksen, Kirkkohallituksen ja Kirkolliskokouksen järjestämässä tapahtumassa. Torstain 5.5. tapahtumaan osallistui kirkolliskokouksen lisäksi joukko kouluikäisiä lapsia, suomen- ja ruotsinkielisiä nuoria sekä NAVILinkki avautuu uudessa välilehdessä-ryhmä.

Tapaamisten aikana nuoret ja nuoret aikuiset keskustelivat yhdessä kirkolliskokousedustajien kanssa. Tavoitteena oli pohtia yhdessä, kuinka nuorten ääni kuuluisi nykyistä paremmin kirkollisen päätöksenteon kaikilla tasoilla. Tämä on iso teema myös seurakuntavaaleissaLinkki avautuu uudessa välilehdessä marraskuussa 2022. 

Loppupuheenvuorossaan kirkolliskokoukselle arkkipiispa Tapio Luoma kiitti nuoria antoisista kohtaamisista. Ukrainan tilanteeseen viitaten arkkipiispa muistutti, että kirkolla on tärkeä tehtävä rohkaista luottamaan Jumalaan ja tämän luottamuksen luomaan turvallisuuteen.  

Kirkkohallitus ja hiippakunnat saivat tehtäväksi vahvistaa evankelioimistoimintaa

Kirkolliskokous antoi Kirkkohallituksen tehtäväksi laatia evankelioimistyön toimintalinjauksen. Siinä tulee kiinnittää huomiota erityisesti tavoittavaan työhön. Lisäksi kirkon henkilöstökoulutuksessa on vahvistettava evankelioimisen ja missiologisen osaamista. Kirkolliskokous pyysi myös hiippakuntia edistämään evankelioimistoimintaa hiippakunnissa ja seurakunnissa.

Aloitteen evankelioimistyön vahvistamisesta oli allekirjoittanut kaikkiaan 32 edustajaa. Kirkolliskokoukselle tehdyn aloitteen lähtökohtana on luterilaisen uskon ja kirkon heikentynyt rooli yhteiskunnassa. Aloitteessa todetaan, että erilaiset rationaaliset syyt kirkkoon kuulumiseen, kuten perinteen säilyttäminen, kirkolliset toimitukset tai kirkon monenlainen hyvän tekeminen, eivät riitä pysäyttämään kirkosta eroamisen vauhtia. ”Siksi kirkko tarvitsee vahvaa evankeliumin julistamisen ja diakonian välistä yhteyttä”, todetaan aloitteessa.

Käsikirjavaliokunnan mietinnössä pohditaan kattavasti evankelioinnin olemusta. Yksinkertaisimmillaan, uuden testamentin teologian pohjalta, ”evankelioiminen” tarkoittaa kaikkea ja kaikenlaista Kristuksen evankeliumin, kristillisen ilosanoman, julistamista ja opettamista.

Kirkolliskokous jätti raukeamaan edustaja-aloitteen ehdotuksen, jossa pyydettiin selvitystä siitä, kuinka paljon seurakunnat kohdentavat voimavaroja evankelioimiseen suhteessa seurakunnan muuhun toimintaan.  

Käsikirjavaliokunnan mietinnöstä käytiin innostunut keskustelu, jossa käytettiin reilut 20 puheenvuoroa.

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkolakiehdotuksen täydennysesityksen 

Kirkolliskokous hyväksyi kirkkohallituksen laatiman kirkkolakiehdotuksen täydennysesityksen.  

Esityksessä ehdotetaan täydennettäväksi kirkolliskokouksen marraskuussa 2021 kirkkolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä hyväksymää kirkkolakiehdotusta. Kirkkolakiehdotuksen henkilötietojen suojaa koskeviin säännöksiin esitetään muutamia täsmennyksiä. Samassa yhteydessä on korjattu Ahvenanmaan maakunnan alueella toimivia seurakuntia koskevaa kielisäännöstä ja näin edistää kielellisen yhdenvertaisuuden toteutumista.

Kirkon viestintä