Talouspäällikkö / Hallintojohtaja, Akaan seurakunta

Akaan seurakunta hakee talouspäällikköä 1.8.2022 alkaen tai sopimuksen mukaan. Virka täytetään vuoden 2022 loppuun saakka sijaisuutena ja vuoden 2023 alusta lukien, vakinaisen viranhaltijan eläköityessä, virka täytetään toistaiseksi voimassa olevana. Virkanimike tullee muuttumaan johtosäännön uudistamisen myötä hallintojohtajaksi, viran vakinaistamiseen mennessä.

Talouspäällikkö on kirkkoneuvoston alainen viranhaltija ja vastaa seurakunnan yleishallinnosta, henkilöstöhallinnosta sekä taloushallinnosta. Lisäksi talouspäällikkö vastaa seurakunnan kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitamisesta. Viranhaltija kehittää ja johtaa näitä toimintoja ja on näiden tehtäväalueiden ylin esihenkilö. Hän toimii hallintoelinten kokousten valmistelijana ja esittelijänä sekä on ohjausryhmän jäsen.

Kelpoisuusvaatimuksena virkaan on viranhoitoon soveltuva korkeakoulututkinto. Kielitaitovaatimuksena virkaan on erinomainen suomen kielen suullinen ja kirjallinen taito sekä tyydyttävä ruotsin kielen ymmärtämisen taito. Viranhaltijan tulee olla konfirmoitu evankelis-luterilaisen kirkon jäsen.

Virkaan valittavalta edellytetään riittävää perehtyneisyyttä julkisen hallinnon ja taloudenpidon hoitamiseen, soveltuvuutta johtamistehtävään, kykyä ymmärtää seurakunnan talouden ja toiminnan kokonaisuutta, taitoa kehittää organisaation hallinnon rakennetta kirkon muuttuvassa toimintaympäristössä, erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja, itsenäistä ja kehittävää työotetta, IT-taitoja, halua oppia uutta sekä kykyä muovata omaa työtä muuttuvassa työkentässä. Työn hoitaminen edellyttää oman auton käyttömahdollisuutta.

Viran palkkaus on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ylimmän johdon palkkausjärjestelmän hinnoitteluryhmässä J30. Virassa on kuuden kuukauden koeaika. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan koeajan aikana.

Vapaamuotoiset hakemukset pyydetään lähettämään osoitteeseen akaan.seurakunta@evl.fi. Lisätietoja kyseisestä virasta voi kysyä vs. kirkkoherra Leena Sorsalta, leena.sorsa@evl.fi.

Viran hakuaika päättyy 20.5.2022 klo 15. Haastattelut toteutuvat 30.5.2022. Hakuprosessissa käytetään soveltuvuusarviointia. Akaan seurakunnan kirkkoneuvosto valitsee talouspäällikön kokouksessaan kesäkuussa 2022.

piirros, jossa kettu, poika ja tyttö nuotiolla paistamassa makkaraa