5. Ovet auki uusille mahdollisuuksille 

Kirkolta vaaditaan muutoskykyä ja -ketteryyttä. Muutokset ovat aiempaa nopeampia ja arvaamattomampia, eivätkä niiden vaikutukset ilmene samalla tavalla kaikkialla. Paikallisesti toimiva ratkaisu ei välttämättä toimi toisella paikkakunnalla. Siksi on uskallettava kokeilla. 

• Strategiakauden aikana ratkaisemme, miten kirkon toiminta resursoidaan tulevaisuudessa. Sekä seurakuntien toimintaan että kirkon yhteisiin tehtäviin on löydyttävä riittävästi voimavaroja. 

• Toteutamme kokeiluja ja vahvistamme kokeilukulttuuria, emmekä pelkää epäonnistumisia. Kokeiluja tuetaan myös taloudellisesti. 

• Asetamme määrällisiä, laadullisia ja vaikuttavuuteen liittyviä tavoitteita. Arvioimme kriittisesti työtämme. Uskallamme luopua hiipuneesta toiminnasta tai vähäisellä käytöllä olevista kiinteistöistä. 

• Jatkamme digitaalisesti tehtävää työtä ja digitalisoimme palvelujamme edelleen systemaattisesti kirkon olemus ja tehtävä huomioiden.

TUNNISTETUT ILMIÖT: taloudellinen epävarmuus ja polarisaatio, kokeilut, digitalisaatio

AKAALAINEN SOVELLUS: 

 • Emme pelkää vaan sitoudumme rohkeasti jatkuvaan muutokseen. 
 • Sitoudumme jatkuvaan kehittämiseen. 
 • Annamme tilaa kokeiluille ja uskallamme luopua vanhasta.
 • Tuemme luovuutta ja rohkeutta kokeilla.
 • Arvioimme kriittisesti omaa työtämme ja toimintaamme.
 • Tutkiva ja kehittävä työote
 • Keräämme palautetta ja reagoimme siihen 
 • Kehitämme viestintäämme.
 • Viestimme aktiivisesti oman seurakunnan työstä 
 • Annamme äänen kaikenikäisille seurakuntalaisille 
 • Päivitämme viestintäsuunnitelman
 • Selkeytämme visuaalista ilmettämme 
 • Otamme huomioon viestinnän saavutettavuuden
 • Kannamme taloudellisen vastuun verotulojen vähetessä.
 • Sopeutamme toimintaamme käytössä olevien taloudellisten resurssien mukaan noudattaen kiinteistöstrategiaa ja henkilöstösuunnitelmaa

Kolme kysymystä sinulle:

1)    Mistä pidit?
2)    Mitä haluaisit muuttaa?
3)    Mitä puuttuu?

Ovet auki uusille mahdollisuuksille PDFLinkki avautuu uudessa välilehdessä