Arjen haasteet

Rahahuolet, työttömyys, työelämä, asunnottomuus, asuminen

 

Talousapu ja neuvonta rahahuolissa

Seurakunnan diakoniatyö voi avustaa akuutissa hätätilanteessa. Talousongelmissa on hyvä ensin ottaa yhteyttä Kelaan (perustoimeentulotuki) ja sosiaalitoimistoon (harkinnanvarainen toimeentulotuki). Diakoniatyö voi auttaa akuutin rahatilanteen yli, mutta neuvonta ym. tuki voi kestää pitkäänkin. Diakonia auttaa, vaikka ei ole kirkon jäsen. Voit hakea apua Akaan seurakunnan diakoniatyön vastaanottoaikoina. Diakoniatyöntekijöillä on vaitiolovelvollisuus, joten keskustelut ovat luottamuksellisia. Neuvonta on maksutonta.

Ruoka-apu: Diakoniatoimistosta jaetaan EU-ruokaa ja ilmaisruokaa.

Työttömyys ja työelämä

Pitkäaikaisten työvoimapoliittisten päätöksien viipyessä sekä karenssitilanteissa diakoniatoimistosta saa harkinnanvaraisesti apua laskuihin. Diakonia on järjestänyt yhdessä TE-keskuksen paikallisten työntekijöiden kanssa työkokeiluja ja harjoittelujaksoja.

Kylmäkoskella järjestetään työttömien ruokailu. Työttömien ruokailuja järjestetään myös yhteistyössä Akaan kaupungin kanssa joka päivä Päivätoimintayksiköissä Toijalassa ja Viialassa sekä Työttömien yhdistyksen tiloissa Hämeentiellä kerran viikossa.

Asuminen ja asunnottomuus

Asumis- ja asunnottomuusongelmissa on ensisijaisesti itse käännyttävä asuntoja välittävien yritysten ja yksityisten henkilöiden puoleen, mutta joissakin vaikeissa asunnottomuustilanteissa diakonia on auttanut etsimään uutta asuntoa ja antanut lahjoitustavaraa uuden asunnon varustamiseen.