Viestintätyöryhmä:

1. Merja Lindroos
2. Sirkka Salminiemi
3. Sauli Kinnunen
4. Ali Kulhia, kirkkoherra

Jaana Viitakangas-Klemola, sihteeri

Muistiot:

7.3.2017
29.8.2017