Seurakunnan työmuotojen toimintaa Akaan seurakunnassa

Seurakunnassa kokoontuu erilaisia ja eri-ikäisille suunnattuja ryhmiä. Tule mukaan toimintaan.