Akaan seurakunnan nimikkosopimukset

SLS/Suomen Lähetysseura

  • Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka: Jukka Hautala ja Iina Matikainen
  • SILI ja Oseanin raamattukäännöstyö, Papua Uusi-Guinea: Alan Brown

SEKL/Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys

  • Japani: Asta Vuorinen

KYLVÄJÄ/Lähetysyhdistys Kylväjä

  • Etu-Aasian luterilaisen kirkon aluetyö                                         
  • Israel: juutalaistyö

SPS/Suomen Pipliaseura

  • Raamattutyö; Lähi-itä

SANSA/Medialähetys Sanansaattajat

  • Hanna-työ: Naiset toivon lähteellä: radio-ohjelmia 7 - 8:lla kielellä Indonesiassa, Intiassa ja Kambodzassa

Seurakunta vastaa lähetystyöstä. Akaan seurakunta on pitkään tukenut kirkon lähetysjärjestöjen koodinoimaa lähetystyötä budjettivaroin 36 000 eurolla. Sen lisäksi rahaa kertyy vuosittain tuhansia euroja vapaaehtoisten eri tavoin keräämillä ja lahjoittamilla varoilla.

Lähetysjärjestöjen lisäksi kirkon ulkoasiain osasto, lähetystyön keskus ja hiippakuntien kansainvälinen työ pyrkivät rohkaisemaan ja innostamaan seurakuntia ja niiden kaikkia työaloja lähetystehtävässä. Rajat ylittävän mission näkökulma on tärkeä, jotta uskomme säilyisi rikkaana.

Namibia lapsia hiekalla
Lapsia Namibian taivaan alla.

Kansanlähetyksen raportti työstä