Virkatodistusten ja sukuselvitysten hinnat

Kirkonkirjojen tietojen luovuttamisesta perittävät maksut 1.5.2017 alkaen;

Jäsentietojärjestelmästä tulostettu seurakunnan jäsenen yksittäisiä tietoja siältävä todistus (elää-todistus) on maksuton. Maksuttomassa todistuksessa on vain jäsentä itseään koskevat perustiedot.

Kun jäsentietojärjestelmästä tulostettavaan todistukseen kirjoitetaan jäsenen muita tietoja tai aviopuolisoa, lapsia tai muita henkilöitä koskevia tietoja, todistuksesta peritään 9 euroa.
 

Manuaalisesti laaditusta todistuksesta peritään maksua seuraavasti:

9 euroa, jos siihen haetaan tietoa perhelehdistä

9 euroa, jos siihen haetaan tietoa kirjamuotoisista kirkonkirjoista ja tiedot koskevat todistuksen päähenkilön yksittäistä avioliitto-, muutto- tai kuolintietoa tai kirkollista toimistusta

30 euroa muusta kuin kohdassa 2 tarkoitetusta kirkonkirjojen tietojen perusteella laaditusta todistuksesta
 

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.