Sukututkimus

Sukututkimusta varten tehtävän todistuksen perushinta on 30 euroa. Jos laatimisesta aiheutuu työtä enemmän kuin 30 minuuttia, perushinnan lisäksi veloitetaan 15 euron lisämaksu jokaiselta alkavalta 30 minuutin jaksolta.

Tietoja elossa olevista henkilöistä on hyvä ensisijaisesti pyytää heiltä itseltään. Näin voidaan varmistua tietojen oikeellisuudesta ja siitä, ettei ko. henkilö halua käyttää hänelle henkilötietolain 30 § pykälässä annettua oikeutta kieltää omien tietojensa käyttämista sukukututkimisessa.

Tietoja sukututkimustarkoituksiin tilataan aina kirjallisesti; kirjeellä osoitteesta Akaan kirkkoherranvirasto, Sontulantie 1, 37800 Akaa, telefaxilla 03 5413245, jättämällä kirjallisen tilauksen paikan päällä tai oheisella lomakkeella.

Maksullisen todistuksen lähettämisestä postitse peritään toimitusmaksua 5,50 euroa, joka sisältää laskutuksen ja postituksen.