Akaan seurakuntavaalien ennakkoäänestyspaikat 2022

Seurakuntavaalien ennakkoäänestys järjestetään 8. - 12.11.2022 joka päivä Akaan seurkauntasalissa, Sontulantie 1, kello 9 - 18.

Muut äänestyspaikat:

K-Supermarket Akaa, Holkerintie 2

9.11. klo 11 - 15
10.11. klo 16 - 20
11.11. klo 16 - 20

Toijalan yhteiskoulu, Kurisjärventie 18

11.11. klo 11 - 13

Viialan kirkko, Nordintie 3 A

10.11. klo 10 - 14
11.11. klo 16 - 20
12.11. klo 10 - 14

Kylmäkosken kirkko, Kylmäkoskentie 137

11.11. klo 16 - 20
12.11. klo 10 - 14

Äänioikeutettu seurakunnan jäsen voi äänestää ennakkoon minkä tahansa seurakunnan äänestypaikassa Suomessa ilmoittautumalla vaalitoimitsijalle ja esittämällä henkilötodistuksensa tai muun riittävän selvityksen henkilöllisyydestään.

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on rajoittunut voi äänestää kotona, mistä hänen tai hänen valitsemansa henkilön on ilmoitettava seurakunnan vaalilautakunnalle kirjallisesti tai puhelimitse seurakuntatoimistoon viimeistään 4.11.2022 ennen klo 16.00. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös omaishoidon tuestua annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja.

Kotiäänestykseen ilmoittautumislomakkeita on saatavana seurakuntatoimistosta ja vaalien verkkosivuilta info.seurakuntavaalit.fiLinkki avautuu uudessa välilehdessä. Tavanomaisten aukioloaikojen lisäksi seurakuntatoimisto on avoinna 4.11.2022 klo 16 saakka. Seurakuntatoimiston puhelinnumero on 040 358 3342.

Akaan seurakunnan ennakkoäänestystä koskeva kuulutus on kokonaisuudessaan nähtävänä seurakunnan ilmoitustaululla seurakuntatoimistossa 31.10. - 12.11.2022 osoitteessa Sontulantie 1.