Viestintätyöryhmä:

1. Juhani Valli
2. Sirkka Salminiemi
3. Sauli Kinnunen
4. Ali Kulhia, kirkkoherra

Jaana Viitakangas-Klemola, sihteeri