Viestintätyöryhmä:

1. Juhani Valli
2. Sirkka Salminiemi
3. Sauli Kinnunen
4. Ali Kulhia, kirkkoherra

Jaana Viitakangas-Klemola, sihteeri

Muistiot:

25.1.2018

26.4.2018