Kasvatuksen työryhmä:

Elina Vaittinen
Enni Piirainen
Mika Setälä
Juha Heinonen
Salla Bister
Heli Inkinen
Jaana Heino
Arto Lehtinen
Heli Inkinen
Sari Savikko

Hanna Yogaswaran, työntekijä

Muistiot:  23.4.2019